Let us know how it is going
8.‎4 תרגיל מעשי

הבהרת מילים בסיסית עם אדם אחר

מצא אדם אחר אשר למד נושא כלשהו ומפגין תופעות של מילה שאינה מובנת כהלכה. עשה 'הבהרת מילים בסיסית' עם האדם הזה.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

שמרת תרגיל מעשי כדי לעשות אותו מאוחר יותר. אנחנו נשלח לך אי-מייל לתזכורת עם קישור לתרגיל.
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.

אם אין לך אדם אחר לעשות איתו את התרגיל הזה כרגע, תוכל לשמור את זה לשלב מאוחר יותר ונשלח לך תזכורת וקישור.

המשך ושמור לשלב מאוחר יותר
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.