Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

המחסום השני ללמידה:
מדרג לימודים תלול מדי

המילה מדרג פירושה עד כמה משהו תלול, כגון עד כמה הכביש נוטה כלפי מעלה או נוטה כלפי מטה או עד כמה מדרון ההר תלול.

בנושא הלמידה, מדרג הוא דרך ללמוד בהדרגה מידע או כישורים חדשים לאט לאט, צעד אחרי צעד ורמה אחרי רמה, כשאפשר ללמוד בקלות כל צעד או רמה נפרדים. זה יהיה מדרג קליל. כשעושים זאת במדרג כזה, אפשר ללמוד, להבין ולבצע אפילו נושאים ופעולות מסובכים וקשים די בקלות.

המילה "מדרג" גם מתייחסת לכל אחד מהצעדים שעושים בדרך הזאת של למידה.

בוא ניקח, לדוגמה, אדם צעיר שלומד לרכוב על אופניים. ישנו מדרג רגיל של צעדים שפועלים לפיהם כשלומדים את אומנות השמירה על שיווי משקל, ההיגוי, הדיווש וכל הפעולות שצריך לבצע כדי להיות מסוגלים לרכוב על אופניים.

הצעד הראשון הוא בדרך כלל לבקש מהאדם ללמוד לרכוב על תלת אופן, כלי רכב עם גלגל גדול מקדימה ושני גלגלים קטנים יותר מאחור. זה לא דורש שום שמירה על שיווי משקל וקל מאוד לרכוב עליו.

ברגע שהוא למד איך לרכוב על תלת אופן ויכול לעשות זאת היטב, הצעד השני במדרג יכול להיות לבקש ממנו ללמוד לרכוב על אופניים עם גלגלי עזר. זה כלי רכב עם שני גלגלים גדולים ושני גלגלים קטנים מאחור. הגלגלים הקטנים פשוט עוזרים לו כדי שהוא עדיין לא יצטרך להתרכז בשיווי משקל. קצת יותר קשה לרכוב על האופניים האלה, אבל זה עדיין די פשוט.

ואז, בתור הצעד האחרון במדרג, הוא לומד איך לתאם בין כל הפעולות הנחוצות ויכול לרכוב על האופניים בלי שום עזרה.

הדרך הטובה ביותר ללמוד איך לעשות משהו היא לעשות אותו במדרג. אבל זה לא תמיד מתנהל באופן הזה ושם אתה יכול להיתקל בצרות, אלא אם כן אתה יודע איך לאתר את המחסום הזה ולטפל בו.

המחסום השני ללמידה הוא: מדרג לימודים תלול מדי

להתקדם באופן תלול מדי או לדלג על צעד במדרג זה שונה מכל שאר המחסומים האחרים. קל מאוד לראות את התגובות הפיזיות והמנטליות מהמחסום הזה כשאתה לומד לעשות משהו או לבצע פעולה או פעילות כלשהי.

כשאתה נתקל במדרג תלול מדי כשאתה לומד משהו, זה גורם למעין בלבול או טשטוש (הרגשה של סחרור וחוסר יציבות).

הנה דוגמה. בוא נאמר שהתקנת או למדת איך להשתמש בתוכנה חדשה במחשב שלך. אתה קורא את הצעדים הראשונים, מבין אותם, פועל לפיהם ואתה מתקדם יפה.

מה שאתה עושה ממשיך להתקדם יפה עד שאתה קולט שאתה כבר לא מתקדם יפה. בוא נאמר שהתחלת להרגיש מבולבל ואתה חווה סוג של טשטוש (הרגשה של סחרור וחוסר יציבות). התגובה הזאת אומרת לך מיד שנתקלת במדרג תלול מדי. חלפת על פני משהו שלא תפסת לגמרי ודילגת על שלב במדרג.

מה שיקרה זה שאתה תחשוב שהבעיות שאתה חווה התחילו כשהתחלת את הצעד החדש של תוכנת המחשב, כשהתחלת לראשונה להרגיש מבולבל ולחוות את הטשטוש. אבל זה לא המקום שבו דילגת על שלב במדרג. דילגת על שלב במדרג לגבי משהו בנקודה מוקדמת יותר. היה משהו שעשית בנוגע לתוכנת המחשב מוקדם יותר שלא הבנת. חלפת על פני הדבר הזה ונתקלת ברמה גבוהה מדי. הגעת מהר מדי למדרג גבוה יותר.

המחסום של מדרג תלול מדי ניתן לזיהוי בקלות הרבה ביותר או נמצא בשימוש הנפוץ ביותר כשאתה עושה פעולה חדשה כלשהי – במילים אחרות, כשאתה עובר דרך התנועות מבחינה פיזית של משהו שהוא חדש לך.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.