Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

המחסום הראשון ללמידה:
היעדר מאסה

בלמידה של כל נושא, יש גם מאסה וגם משמעות.

מאסה פירושה החפצים הפיזיים בפועל שאתה לומד עליהם, ולא המשמעות שלהם או הרעיונות לגביהם. הם כוללים דברים כמו מחשבים, מכונית, סלע, רוח, אור, חום, ציפורים, עצים, חיות וכו'.

המשמעות של נושא מתייחסת לפירוש או לרעיונות או לכללים לגבי משהו, ולא לקיום שלו בתור חפץ פיזי בפועל.

לדוגמה, אם היית לומד איך לשחות, המאסה תכלול את המים, הבריכה, לוח הציפה, חגורת ההצלה כדי לשמור שתמשיך לצוף על המים וכו'. המשמעות תכלול איך אתה מחזיק את לוח הציפה, איך אתה בועט ברגליך, איך אתה נושם וכו'.

אם היית לומד איך לנגן בגיטרה, כלי הנגינה יהיה המאסה. המשמעות תכלול הוראות איך להחזיק את הגיטרה, איך לנגן תווים שונים, איך לפרוט על הגיטרה וכו'.

אדם צריך מאסה וגם משמעות כדי לעזור לו להבין משהו. בלי שום מאסה, יש לו רק מחשבות ומשמעויות.

אז המחסום הראשון ללמידה הוא הדבר הבא: השכלה בהיעדר המאסה שבה הטכנולוגיה תהיה קשורה היא קשה מאוד לתלמיד.

השכלה בהיעדר מאסה גורמת לך להרגיש:

מעוך (הרגשה שאתה לא יכול להשיג משהו ושאתה כבר לא רוצה אפילו לנסות, כאילו לחצו עליך או מעכו אותך בכוח)

כפוף (הרגשה כאילו אתה לא עומד זקוף, אלא שהחלק העליון של גופך נוטה קדימה ולמטה)

מעין מסוחרר (הרגשה כאילו הראש שלך מסתובב במהירות בסיבובים)

מעין "מת" (תחושה שאין בך חיות, התלהבות או עניין)

משועמם (הרגשה שאתה עייף וחסר סבלנות בגלל שאיבדת עניין במשהו)

מרוגז (הרגשה שאתה מאוד נרגז וכעוס בגלל שדברים לא מתנהלים כמו שאתה רוצה)

אם אתה לומד משהו שחסרה בו המאסה, התגובות והתופעות לעיל יהיו התוצאה.

כדי לעזור לטפל בהיעדר מאסה, צילומים עוזרים וסרטים יעשו עבודה די טובה, כי הם כמו הבטחה או תקווה למאסה. אבל הדף המודפס והמילה המדוברת הם לא תחליף לטרקטור אם אתה לומד על טרקטורים.

אתה צריך להבין את העובדה החשובה הבאה: ללמוד על משהו שאין לך את המאסה שלו גורם לך להרגיש לא בנוח מבחינה פיזית בדרכים שמפורטות לעיל.

זאת פשוט עובדה. בוא נאמר שאתה לומד הכול על טרקטורים ואין לך שום טרקטור שיאזן אותך מבחינת המאסה. אתה תמצא את עצמך בסופו של דבר עם:

הרגשה של פנים מעוכות

כאבי ראש

הרגשה של סחרחורת מפעם לפעם

הרגשה מוזרה בבטן

לעתים קרובות העיניים שלך יכאבו.

לדוגמה, אם קראת על טרקטורים, הדבר הטוב ביותר יהיה למצוא טרקטור אמיתי שתוכל לראות אותו, לגעת בו ולהרגיש אותו, כדי שתוכל לאזן בין המאסה למשמעות.

הנה דוגמה נוספת. בוא נאמר שהיה לך ילד שהתקשה ללמוד חשבון בבית-הספר. כל מה שהיה לו זה המשמעות של המספרים שביקשו ממנו לחבר בראשו או לכתוב ולחבר על הלוח או על הדף. היעדר המאסה יכול להיות המחסום שגרם לו צרות.

התיקון יהיה לתת לילד את המאסה כדי לאזן את המשמעות של מה שהוא למד. לדוגמה, תן לו כמה תפוחים ותן לכל אחד מהם מספר. עכשיו יש לפניו מספר תפוחים וזה כבר לא רק המשמעות. בכך שתעשה זאת, אתה תתקן את היעדר המאסה שהוא סובל ממנו ותבטל את הקושי שלו.

המחסום הזה של ללמוד משהו מבלי שהמאסה שלו תהיה בכלל בסביבה יוצר את התגובות הפיזיות שניתן לזהות אותן בצורה הברורה ביותר.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.