Let us know how it is going
4.‎2 קרא את המאמר

טיפול במחסום השני ללמידה:
מדרג לימודים תלול מדי

אם אתה לומד איך לעשות משהו ואתה מתחיל להרגיש מעין בלבול או טשטוש, אתה יודע מיד שנתקלת במדרג תלול מדי. חלפת על פני משהו שלא הבנת והתחלת את הדבר הבא שהיה תלול מדי והתקדמת מהר מדי.

הפתרון למחסום של מדרג תלול מדי הוא:

1. לחזור אחורה במדרג. כלומר, אל תנסה להתקדם בכוח וחזור למקום האחרון שבו הלך לך טוב.

2. גלה מתי לא היית מבולבל במדרג.

3. ואז ברר איזו פעולה חדשה לקחת על עצמך.

4. ברר איזו פעולה עשית שהבנת היטב.

5. אתה תגלה שלא הבנת את זה היטב. היה משהו שלא תפסת בקצה קצהו של מה שהבנת היטב ואחרי זה דילגת על שלב במדרג.

6. הבהר את מה שלא הבנת.

7. ברגע שהבהרת את מה שלא הבנת, המשך משם.

הדבר שבו אתה מעוניין במדרגים הוא הפעולות. יש לך סדרה ספציפית של צעדים שאתה חייב לעשות. ואם אתה מדלג על שלב במדרג בביצוע הצעדים האלה, אתה יכול להיתקל בצרות. אבל אם תפעל לפי הצעדים של איך לטפל בדילוג על שלב במדרג, אתה תצא מזה.

בדוגמה הראשונה של הבחור הצעיר שלמד איך לרכוב על אופניים במדרג, בוא נאמר שהוא התקדם במדרג תלול מדי והתחיל לנסות לרכוב על אופניים לפני שהוא שלט בצעד המוקדם יותר ואז הוא נתקל בצרות.

בוא נאמר שהוא הפגין זאת על-ידי כך שהוא לא מסוגל לתפוס איך לשמור על שיווי משקל, לדווש ולכוון את האופניים, הכול באותו הזמן. נאמר שהוא נעשה מעין מבולבל או מטושטש (הרגיש מסוחרר ולא יציב) וכל הזמן נפל מהאופניים. אתה פשוט תבקש ממנו לחזור אחורה במדרג לצעד מוקדם יותר שכן הלך לו טוב – ייתכן שזה היה אופניים עם גלגלי עזר עם שני הגלגלים התומכים הקטנים מאחור.

אתה תעזור לו על-ידי כך שתגלה מתי הלך לו טוב בצעדים המוקדמים יותר במדרג ואז תגלה מה היה הדבר שהוא לא הבין לגמרי לגבי אותו צעד מוקדם יותר. ברגע שזה יהיה ברור לו והוא יהיה מרוצה לגבי ביצוע הצעד הזה, אתה תבקש ממנו להתקדם שוב לצעד הבא במדרג. הוא יתקדם יפה.

בדוגמה שבה ייתכן שנתקלת במדרג תלול מדי כשלמדת איך להתקין או להשתמש בתוכנת מחשב חדשה, אתה פשוט תחזור לחלק שהבנת אותו היטב והתקדמת בו יפה בתוכנת המחשב, בדיוק לפני שהתחלת להיכנס לצרות. ואז אתה תבהיר את מה שלא הבנת ותתקדם שוב משם.

העיקרון הזה של דילוג על שלב במדרג והצעדים לטפל בכך הם כלים שאתה יכול להשתמש בהם על כל דבר שאתה לומד איך לעשות.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר המחסום השני ללמידה:
מדרג לימודים תלול מדי
ואז בחן את הבנתך שוב.