Let us know how it is going
6.‎1 תרגיל מעשי

הבחנה ברמות טון

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

לך למקום שבו ישנם הרבה אנשים, כמו תחנת אוטובוס או רכבת. בחר אדם והבחן ברמת הטון שלו. לדוגמה, פשוט עצור ודבר עם מישהו או צפה במישהו שעושה פעילות כלשהי ותראה אם אתה יכול לאתר באיזו רמת טון הוא נמצא. אל תגיד לאדם שאתה חושב שהוא נמצא ברמת טון מסוימת. זה רק תרגיל שאתה עושה כדי לעזור לך להתבונן.

המשך לעשות זאת עד שתהיה בטוח שאתה יכול לראות את רמת הטון של מישהו לפי הדרך שהוא מדבר או מתנהג.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.