Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

Juist en Verkeerd

De verschillende ideeën die mensen en groepen hebben over wat juist is en wat verkeerd is, zijn vaak de oorzaak geweest van ruzies en conflicten. Mensen en groepen hebben die tegenstrijdige ideeën omdat ze verschillende morele codes hebben. Niets is volkomen juist of volkomen verkeerd. Maar in Scientology is ontdekt wat er in feite achter het hele onderwerp van juist zijn en verkeerd zijn ligt. Deze ontdekking is gebaseerd op feiten, niet op een mening.

Een juiste daad is juist in de mate dat deze het grootste aantal mensen of gebieden van het leven helpt, met inbegrip van zijn gezin, zijn groep of team en de Mensheid als geheel. Een juiste actie ondersteunt het voortbestaan.

En dus: een verkeerde daad is verkeerd in de mate dat deze schade toebrengt aan het grootste aantal mensen of gebieden van het leven. Het vermindert het voortbestaan voor het grootste aantal mensen.

In de kwestie van juist zijn of verkeerd zijn, kan iemand heel verward worden in zijn denken. Sommige mensen doen dingen die heel erg verkeerd zijn en toch volhouden dat ze het juiste doen.

Er is iets wat niet logisch of redelijk is aan “juist zijn” dat verklaart waarom dit gebeurt. Eenvoudig gezegd, is er een heel sterk gevoel of een heel sterke drang van iedereen om te proberen juist te zijn. En dit gevoel of deze drang vindt plaats, samen met een poging om andere mensen verkeerd te laten zijn. Vaak zien we dat bij mensen die al te kritisch tegenover anderen zijn.

Misschien heb je weleens gezien dat iemand verdedigend handelt en probeert gedrag of handelingen goed te praten die duidelijk verkeerd zijn. De meeste verklaringen voor gedrag, hoe onwaarschijnlijk of moeilijk te geloven ze ook zijn, lijken voor de persoon die ze geeft volkomen juist, aangezien die persoon er alleen maar in volhardt dat hij juist is en dat anderen verkeerd zijn.

Iemand probeert gelijk te hebben (juist zijn) en bestrijdt ongelijk hebben (verkeerd zijn). Dit heeft niets te maken met ook daadwerkelijk gelijk over iets hebben of ook daadwerkelijk de juiste dingen doen. Het is een volharden dat niets te maken heeft met juistheid van gedrag.

Iemand probeert altijd gelijk te hebben, tot aan zijn laatste snik.

Op wat voor manier is iemand dan ooit verkeerd?

Iemand kan op deze manier verkeerd zijn:

Hij doet een verkeerde actie, per ongeluk of door iets niet op te merken. De verkeerdheid van wat hij deed of niet deed is dan in strijd met zijn noodzaak om gelijk te hebben. Hij zou dan dus de verkeerde actie kunnen blijven herhalen om te bewijzen dat deze juist was.

Bijvoorbeeld: een vrouw laat altijd het avondeten aanbranden. Ondanks schelden, dreigen met een echtscheiding, enzovoort, blijft ze hiermee doorgaan. Je kunt aan dit verkeerde gedrag compleet een eind maken door haar gewoon te laten uitleggen wat er juist is aan haar koken. Dit kan heel goed leiden tot heel veel woede en schreeuwen. Maar als je gewoon de vraag blijft stellen, zal haar drang om eten te laten aanbranden verdwijnen en zal ze hier blij mee ophouden. Misschien herinnert ze zich zelfs nog een keer in het verleden toen ze per ongeluk het avondeten liet aanbranden en niet onder ogen kon zien dat ze deze verkeerde actie had gedaan. Om gelijk te hebben, moest ze daarna dus het avondeten laten aanbranden.

Er is een basisidee over elke gedachte of elk gedrag dat niet rationeel is:

Alle verkeerde acties zijn het resultaat van een fout, gevolgd door een volharden dat men gelijk had. In plaats van de fout te corrigeren (wat zou inhouden dat men ongelijk had), houdt men vol dat de fout een juiste actie was en dus herhaalt men deze.

Voortbestaan is opgebouwd uit juistheid. Maar daar heb je de val waaruit de Mens zich maar niet lijkt te kunnen bevrijden: overts stapelen zich op overts, nog versterkt door iemand die erop aandringt dat hij gelijk heeft.

Gelukkig is er een zekere weg uit deze val door de tools van Scientology te gebruiken.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.