Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Rett og galt

De forskjellige ideene som folk og grupper har om hva som er riktig og hva som er galt har ofte vært årsak til krangler og konflikter. Folk og grupper har disse motstridende ideene fordi de har ulike moralkodekser. Ingenting er fullstendig riktig eller fullstendig galt. Men i Scientology har det som faktisk ligger bak hele emnet riktighet og uriktighet blitt funnet. Denne oppdagelsen er basert på fakta, ikke meninger.

En riktig handling er riktig i samme grad som den hjelper det største antallet mennesker eller områder i livet, inkludert ens familie, ens gruppe eller team, og Menneskeheten som et hele. En riktig handling bidrar til overlevelse.

En gal handling er derfor gal i samme grad som den skader det største antallet mennesker og områder i livet. Den reduserer overlevelsen for de fleste mennesker.

Med hensyn til å ha rett eller urett kan en person bli veldig forvirret i sin tenkning. Noen mennesker gjør svært gale ting og insisterer på at de gjør det riktige.

Det er noe som ikke er fornuftig eller rimelig med hensyn til «å ha rett» som forklarer hvorfor dette skjer. Enkelt sagt, det finnes en veldig sterk følelse eller trang i alle til å prøve å ha rett. Og dette skjer sammen med et forsøk på å gi andre mennesker urett. Vi ser dette ofte hos folk som er for kritiske overfor andre.

Du har kanskje sett en person som opptrer defensivt og prøver å bortforklare oppførsel eller handlinger som er åpenbart gale. De fleste forklaringer av adferd, uansett hvor usannsynlige eller vanskelige å tro, virker helt riktige for personen som kommer med dem, siden denne personen bare insisterer på at han har rett og andre har urett.

En person prøver å ha rett og bekjemper det å ta feil. Dette har ingenting å gjøre med faktisk å ha rett angående noe eller faktisk å gjøre riktige ting. Det er en insistering uten hensyn til riktig oppførsel.

Man prøver alltid å ha rett, helt ned til den siste livsgnisten.

Hvordan tar man så noensinne feil?

En person kan ha urett på denne måten:

Han gjør en gal handling, ved et uhell eller gjennom å unnlate å legge merke til noe. Feilen i handlingen eller mangelen på handling er da i konflikt med ens nødvendighet av å ha rett. Så deretter kan man fortsette å gjenta den gale handlingen for å bevise at den er riktig.

Eksempel: En kone svir alltid middagen. Til tross for skjenn, trusler om skilsmisse og så videre, fortsetter hun å gjøre det. Man kan utslette denne feilen ved å få henne til å forklare hva som er riktig med matlagingen hennes. Dette kan meget vel føre til en masse sinne og rop og skrik. Men hvis du bare fortsetter å stille spørsmålet, vil hennes trang til å svi middager forsvinne, og hun vil gladelig slutte å gjøre det. Hun kunne til og med huske en tidligere gang da hun svidde en middag, og kunne ikke se i øynene å ha gjort denne gale handlingen. For å ha rett måtte hun deretter svi middager.

Det finnes en grunnleggende idé om en hvilken som helst tanke eller adferd som ikke er rasjonell:

Alle gale handlinger er resultatet av en feil, fulgt av en insistering på å ha hatt rett. I stedet for å rette feilen (som ville bety å ha urett) insisterer man på at feilen var en riktig handling, og gjentar den derfor.

Riktighet er hva overlevelse er lagd av. Men der er fellen som Mennesket ikke ser ut til å være i stand til å slippe fri fra: overter som hoper seg opp på overter, gjort enda sterkere ved at en person fortsetter å insistere på at han har rett.

Heldigvis finnes det en sikker vei ut av denne fellen, som vi nå skal se.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.