Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Rätt och fel

De olika idéer som människor och grupper har om vad som är rätt och vad som är fel har ofta varit anledningen till dispyter och konflikter. Människor och grupper har dessa motsatta uppfattningar därför att de har olika moralkodexar. Ingenting är helt rätt eller helt fel. Men i Scientology har man hittat vad som faktiskt ligger bakom hela ämnet rätt och fel. Denna upptäckt är baserad på fakta, inte åsikter.

En riktig handling är rätt till den grad den hjälper det största antalet människor eller områden av livet, inklusive ens familj, ens grupp eller team och mänskligheten som helhet. En riktig handling hjälper överlevnad.

Därför är en felaktig handling fel till den grad den skadar det största antalet människor eller områden av livet. Den minskar överlevnaden för flest människor.

I fråga om att ha rätt eller fel, kan en person bli väldigt förvirrad i sitt tänkande. En del människor gör mycket felaktiga saker och insisterar på att vad de gör är rätt.

Det finns någonting som inte är förnuftigt eller rimligt beträffande ”att ha rätt” som förklarar varför detta händer. Enkelt uttryckt finns det en mycket stark känsla eller önskan hos alla att försöka ha rätt. Och detta sker tillsammans med en ansträngning att göra andra människor fel. Vi ser ofta detta hos människor som är alltför kritiska mot andra.

Du kanske har sett en person som beter sig defensivt och försöker bortförklara beteende eller handlingar som uppenbarligen är fel. De flesta förklaringar av beteende, oavsett hur osannolika eller svåra de är att tro på, verkar fullkomligt rätt för personen som ger dem, eftersom den personen bara insisterar på att han har rätt och andra fel.

En person försöker ha rätt och kämpar mot att ha fel. Det har inget att göra med att faktiskt ha rätt i fråga om någonting eller att faktiskt göra rätt saker. Det är ett insisterande som inte tar hänsyn till hur rätt ett beteende är.

En person försöker alltid att ha rätt, ända till sista andetaget.

Hur kan man då någonsin ha fel?

En person kan ha fel på följande sätt:

Han begår en felaktig handling, oavsiktligt eller genom att inte lägga märke till någonting. Det felaktiga med handlingen eller underlåtelsen står sedan i konflikt med personens behov av att ha rätt. Så han kanske sedan fortsätter att upprepa den felaktiga handlingen för att bevisa att den är rätt.

Låt oss som exempel ta en hustru som alltid bränner vid middagen. Trots utskällningar, hot om skilsmässa och så vidare från hennes man så fortsätter hon att göra det. Man kan fullständigt få slut på detta felaktiga handlande enbart genom att få henne att förklara vad som är rätt i fråga om hennes matlagning. Detta kan mycket väl resultera i en massa ilska och skrikande. Men om man bara fortsätter att ställa frågan så kommer hennes starka begär att bränna vid middagen att försvinna och hon kommer glatt att sluta göra det. Hon kanske till och med kommer ihåg en tidigare gång då hon oavsiktligt brände vid en middag och inte kunde erkänna att hon hade begått denna felaktiga handling. Så för att ha rätt måste hon därefter bränna vid middagarna.

Det finns en grundläggande idé om varje tanke eller beteende som inte är rationellt:

Alla felaktiga handlingar är resultatet av ett misstag, följt av att insistera på att ha haft rätt. I stället för att rätta till felet (vilket skulle inbegripa att ha fel), insisterar personen på att misstaget var en korrekt handling och upprepar den därför.

Att ha rätt är vad överlevnad består av. Men det finns en fälla från vilken människan inte verkar kunna bli fri: overtar som staplas på overtar, och de blir ännu starkare genom att en person fortsätter att insistera på att han har rätt.

Lyckligtvis finns det en säker väg ut ur denna fälla: man använder verktygen i Scientology.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.