Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

נכון ולא נכון, צודק ומוטעה

הרעיונות השונים שיש לאנשים ולקבוצות לגבי מה נכון או צודק ומה לא נכון או מוטעה היו לעתים קרובות הגורם לוויכוחים ולקונפליקטים. לאנשים ולקבוצות יש את הרעיונות הסותרים האלה כי יש להם תקנונים מוסריים שונים. אין שום דבר שהוא נכון באופן מוחלט או לא נכון באופן מוחלט. אבל ב-Scientology התגלה מה שלמעשה נמצא מאחורי כל הנושא של צודק ומוטעה. התגלית הזאת מבוססת על עובדה, לא על דעה.

פעולה נכונה או צודקת היא נכונה או צודקת במידה שבה היא עוזרת למספר הרב ביותר של אנשים או תחומי חיים, כולל משפחתו של אדם, קבוצתו או הצוות שלו והאנושות בכללותה. פעולה נכונה או צודקת מסייעת להישרדות.

ולפיכך, פעולה לא נכונה או מוטעית היא לא נכונה או מוטעית במידה שבה היא מזיקה למספר הרב ביותר של אנשים או תחומי חיים. היא מפחיתה את ההישרדות עבור רוב האנשים.

בעניין של להיות צודק או להיות טועה, אדם יכול להיות מאוד מבולבל בחשיבה שלו. יש אנשים שעושים דברים מוטעים מאוד ועומדים על כך שהם עושים את הדבר הנכון.

יש משהו שהוא לא הגיוני או סביר לגבי "להיות צודק" שמסביר למה זה קורה. במילים פשוטות, יש הרגשה או דחף חזקים מאוד אצל כל אחד לנסות להיות צודק. וזה קורה ביחד עם מאמץ לעשות אנשים אחרים טועים. לעתים קרובות אנחנו רואים את זה אצל אנשים שהם יותר מדי ביקורתיים כלפי אחרים.

אולי ראית אדם שפועל בהתגוננות, בניסיון לתרץ התנהגות או פעולות שברור שהן מוטעות. רוב ההסברים של התנהגות, ולא משנה עד כמה הם לא הגיוניים או שקשה להאמין להם, נראים צודקים לגמרי לאדם שנותן אותם, כי האדם הזה רק מתעקש שהוא צודק ושהאחרים טועים.

אדם מנסה להיות צודק ונאבק בהיותו טועה. זה קורה בלי קשר להיותו צודק בקשר למשהו או לכך שהוא עושה דברים צודקים. זאת התעקשות שאין לה כל נגיעה לצדקתה של התנהגות.

אדם מנסה להיות צודק תמיד, כל הדרך עד הסוף.

אז איך אדם יכול בכלל לטעות?

אדם יכול לטעות באופן הבא:

הוא מבצע פעולה מוטעית, באופן מקרי או מבלי לשים לב למשהו. העובדה שהפעולה או שהאי-פעולה היא מוטעית עומדת לאחר מכן בסתירה לצורך של האדם להיות צודק. לכן הוא עשוי לאחר מכן להמשיך ולחזור על הפעולה המוטעית כדי להוכיח שהיא צודקת.

דוגמה: אישה תמיד שורפת את ארוחת הערב. למרות הנזיפות, האיומים בגירושין, היא ממשיכה לעשות את זה. אתה יכול לסיים לחלוטין את הטעייה הזאת בכך שתגרום לה להסביר מה נכון בקשר לבישול שלה. זה עשוי לעורר הרבה כעס וצעקות. אבל אם רק תמשיך לשאול את השאלה, הדחף שלה לשרוף את ארוחות הערב ייעלם והיא תשמח להפסיק לעשות זאת. היא אפילו אולי תזכור זמן בעבר שבו היא שרפה בטעות ארוחת ערב ולא היתה יכולה להתמודד עם זה שהיא עשתה את הפעולה המוטעית הזאת. לכן כדי להיות צודקת, היא היתה צריכה לשרוף לאחר מכן את ארוחות הערב.

יש רעיון בסיסי לגבי כל מחשבה או התנהגות שהן לא רציונליות:

כל הפעולות המוטעות הן התוצאה של שגיאה שבעקבותיה האדם יתעקש שהוא צדק. במקום לתקן את השגיאה (דבר שיהיה כרוך בהודאה בטעותו), אדם מתעקש שהשגיאה היתה פעולה צודקת/נכונה ולכן חוזר עליה שוב.

להיות צודק זה הדבר שממנו עשויה הישרדות. אבל ישנה המלכודת שממנה נראה שהמין האנושי לא מסוגל להשתחרר: עבירות שנערמות על עבירות, ואפילו מתחזקות על-ידי אדם שממשיך להתעקש שהוא צודק.

למרבה המזל, קיימת דרך החוצה מהמלכודת הזאת, באמצעות הכלים של Scientology.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.