Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man finner en tredje part

En tredje part är en person som ställer till problem mellan två personer, en person och en grupp, eller en grupp och en annan grupp genom att sprida falsk information.

Målet med undersökningen är att ta reda på vem som har spritt falska rapporter för att skapa konflikter mellan personer eller grupper. För att finna en tredje part måste man ställa följande frågor till de som har konflikten:

  1. Har du fått höra att du inte är omtyckt eller är i svårigheter?
  2. Vad sades?
  3. Vem sade det?
  1. Har någon sagt till dig att någon var dålig?
  2. Vad sades?
  3. Vem sade det?
  1. Har någon sagt till dig att någon handlade fel?
  2. Vad sades?
  3. Vem sade det?
  1. Har någon sagt till dig att en grupp var dålig?
  2. Vad sades?
  3. Vem sade det?

Man ska endast fråga om området där man försöker hitta den tredje parten. Exempel: I ditt frågeformulär skulle du fråga: ”På ditt jobb, har du fått höra att du inte är omtyckt eller i svårigheter?” eller ”I ditt äktenskap, ________?” eller ”I den här familjen, ________?” osv.

En fråga kan ha många svar, så lämna gott om utrymme för personen att svara på varje fråga.

Man kommer att upptäcka att ett namn förekommer oftare än de övriga.

Genom att följa den här proceduren får man reda på exakt vem som har orsakat konflikter mellan familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grupper, och är sedan i stånd att lösa dessa konflikter så att personerna kan leva och arbeta i lugn och ro.

Före Scientology fanns det ingen lösning som denna på konflikter. Detta är lösningen på många svårigheter och problem som har plågat människan under lång tid.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.