Let us know how it is going
7.‎1 LES ARTIKKELEN

Oppnåelse av fullstendig helbredelse

Det finnes ett skritt etter Renselsesprogrammet for å oppnå en fullstendig helbredelse fra stoff.

Fullstendig frihet fra de skadelige virkningene av stoff krever at en person også tar hånd om de mentale inntrykksbildene som er forbundet med det å ha tatt stoffer. Renselsesprogrammet fjerner stoffrestene som holder mentale inntrykksbilder i restimulering, Men bildene eksisterer fortsatt. De kan bli restimulert av sanseinntrykk fra omgivelsene og påvirke personen negativt. Dette kan skje utenfor hans kontroll og under hans bevissthet. Det kan skade ham på måter som ikke er åpenbare, og årsaken er skjult for ham.

Prosessingen som direkte tar seg av disse bildene, kalles Stoffrundownet. Det blir levert av høyt trente utøvere i Scientology Kirker og misjoner.

Et rundown er en rekke trinn til å håndtere en del av en persons liv eller vanskeligheter og som har et kjent sluttresultat. Resultatet av Stoffrundownet er frihet fra de skadelige virkningene av stoffer, alkohol og medisiner, og frihet fra behovet for å ta dem.

En persons sanseinntrykk og registreringer av det fysiske universet når han bruker stoffer er unøyaktige, da de er en kombinasjon av tidligere hendelser, fantasi og de faktiske hendelsene som skjedde på den tiden. En person kan ha bilder fra tidligere opplevelser rotet sammen med sine sanseinntrykk i nåtid. Følgelig er både hukommelsen og tenkeevnen hans alvorlig mindre enn de kunne og burde være.

Stoffrundownet håndterer tidligere stoffbruk på flere måter. Først går man med presise prosedyrer løs på opplevelser personen hadde mens han tok stoffer. Dette frigjør oppmerksomhet som ble fastlåst til disse opplevelsene.

Jo mer en person har fått frigjort sin oppmerksomhet fra tidligere hendelser, i desto større grad blir han i stand til å takle livet sitt. Han føler seg klarere, har sterkere sanser, er mer i stand til å kontrollere sitt liv og tingene i omgivelsene sine, og han blir mer i stand til å komme godt og rasjonelt overens med andre.

En person som har tatt stoffer har også en mengde ubehagelige fysiske, følelsesmessige og mentale fornemmelser forbundet med dem. I løpet av Stoffrundownet oppdager og undersøker han kilden til disse. Den skadelige energien i sinnet som er forbundet med dem blir frigjort.

Til slutt blir personen gjennom prosessingen i stand til å finne den faktiske grunnen til at han begynte å ta stoff i første omgang. En person hadde opprinnelig en grunn for å ty til stoffer – en eller annen fysisk lidelse eller håpløshet. Stoffproblemet er således hovedsakelig åndelig. Vesenet led av en eller annen grunn, og stoffer ble en måte å lindre dette på.

Personen så på stoffer, alkohol eller medisin som et botemiddel for uønskede følelser eller tilstander – som kunne omfatte en nesten uendelig liste ting, fra fysisk smerte til angst eller mangel på selvtillit. Man må derfor finne ut hva som faktisk var galt før stoffer ble løsningen eller «botemiddelet» hans.

Hvis man ikke tar for seg denne opprinnelige grunnen, blir behovet for eller trangen til å ta stoffer, medisiner eller alkohol værende. Prosessing på Stoffrundownet tar seg ikke bare av virkningene av stoffer, men gjør personen i stand til å oppdage og fjerne årsakene som fikk ham til å ta dem i utgangspunktet. Ved å gjøre dette fjerner han fullstendig ethvert ønske om å bruke eller basere seg på dem i fremtiden.

Stoffrundownet tar seg dermed av og håndterer de uønskede følelsene personen hadde både under og forut for bruken av stoffer, alkohol eller medisin. Ved å fullføre denne prosessingen, er personen endelig fri fra enhver virkning av stoffer.

Alle disse trinnene kreves for å håndtere den mentale og åndelige skaden fra tidligere bruk av stoffer fullstendig.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.