Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Fullständig återhämtning

Det finns ytterligare ett steg efter Reningsprogrammet för att uppnå en fullständig återhämtning från droger.

Fullständig frihet från de skadliga verkningarna av droger kräver att en person också tar itu med de mentala intrycksbilderna från att ha tagit droger. Reningsprogrammet avlägsnar de drogrester som håller dessa mentala intrycksbilder i restimulering. Men bilderna existerar fortfarande. De kan restimuleras genom perceptioner i personens omgivning och ha en negativ effekt på personen. Detta kan ske utan att han kan kontrollera det och under hans medvetande. Det kan skada honom på ett sätt som inte är uppenbart, med orsaken dold från honom.

Den processing som tar itu med dessa bilder kallas Drogrundownen. Den levereras av högt utbildade utövare i Scientology-kyrkor och -missioner.

En rundown är en serie steg för att hantera en del av en persons liv eller svårigheter och som har ett känt slutresultat. Resultatet av Drogrundownen är frihet från de skadliga verkningarna av droger, alkohol och medicin och frihet från behovet att ta dem.

En persons perceptioner och registreringar av det fysiska universum när han är på droger är felaktiga eftersom de utgör en kombination av tidigare händelser, inbillning och de faktiska händelser som inträffade vid tidpunkten ifråga. En person kan ha bilder från tidigare upplevelser sammanblandade med sina perceptioner i närvarande tid. Därför är både hans minne och hans förmåga att tänka sämre än de kunde och borde vara.

Drogrundownen hanterar tidigare droganvändning på flera sätt. Först används exakta procedurer för att ta itu med de upplevelser som personen hade medan han tog droger. Detta frigör uppmärksamhet som fastnade i dessa upplevelser.

Ju mer en persons uppmärksamhet befrias från tidigare händelser, desto mer kapabel blir han att hantera sitt liv. Han känner sig mer skärpt, har bättre perceptioner, kan kontrollera sitt liv och sakerna i sin omgivning bättre, och blir bättre i stånd att komma överens med andra på ett förnuftigt sätt.

En person som har tagit droger har också många obehagliga fysiska, emotionella och mentala sensationer förknippade med dem. Under Drogrundownen upptäcker och undersöker han källan till dessa. Den skadliga energi i sinnet som är förbunden med dem frigörs.

Slutligen kan personen, genom processingen, ta reda på den verkliga anledningen till att han började ta droger från första början. En person började med droger av en anledning – något fysiskt lidande eller hopplöshet. Drogproblemet är alltså i grund och botten ett andligt problem. Personen led på något sätt och drogerna blev ett sätt att minska detta lidande.

Personen såg på droger, alkohol eller medicin som ett botemedel mot oönskade känslor eller tillstånd – vilket skulle kunna inkludera en nästan oändlig lista med saker från fysiska smärtor till ångest till brist på självförtroende. Man måste ta reda på vad som faktiskt var fel innan drogerna blev hans lösning eller ”botemedel”.

Om anledningen till att han tog droger från första början inte hittas, kvarstår behovet av att ta droger eller medicin eller alkohol. Processing på Drogrundownen tar inte bara itu med verkningarna av droger, utan gör det även möjligt för personen att hitta och bli av med orsakerna som först fick honom att ta dem. Att göra detta tar fullständigt bort all önskan han kanske fortfarande har att använda eller vara beroende av droger i framtiden.

Drogrundownen tar itu med och hanterar de oönskade känslor personen hade både under och före bruket av droger, alkohol eller medicin. Genom att slutföra denna processing är personen äntligen fri från alla verkningar av droger.

En fullständig återhämtning från den mentala och andliga skadan av tidigare droganvändning kräver alla dessa steg.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.