Let us know how it is going
7.‎1 LES ARTIKKELEN

Å utføre en undersøkelse

Når man begynner å anvende dataanalyse, prøver man fremdeles ofte å fatte dataene om dataanalyse snarere enn utepunktene i dataene. Botemiddelet er bare å bli mer fortrolig med materialene i dette kurset.

Det er lett å få kunnskap om en ideell scene. Et utepunkt er simpelthen et ulogisk avvik fra den ideelle scenen. Ved å sammenligne den eksisterende scenen med den ideelle scenen, ser man lett utepunktene.

For å vite hva den ideelle scenen er, må man bare utarbeide de korrekte produktene for den. Hvis disse produktene ikke kommer ut, finnes det et avvik fra den ideelle scenen. Så kan man finne utepunktene av de forskjellige typene, og deretter finne et why, og på den måten åpne døren for (lede til og gjøre mulig) håndtering. Og med håndtering prøver man simpelthen å få personen eller organisasjonen til å få ut produkter.

Med mindre man går frem på denne måten (fra produkt tilbake til organisering), kan man ikke analysere noe særlig i det hele tatt. Du kommer bare opp med feil og ikke utepunkter. En eksisterende scene er så god som den får ut sine produkter, ikke så god som den er malt eller dekket med tepper eller gitt public relations-løft.

For enhver scene, en fabrikk som fremstiller noe eller en hær som utkjemper en krig eller en husmor som holder et middagsselskap, finnes det produkter.

Mennesker som lever meningsløse liv, er svært ulykkelige mennesker. Selv folk som ikke arbeider eller bare roter rundt og ikke gjør jobben sin alvorlig er bare fornøyde når de har et produkt!

Det finnes alltid et produkt for enhver scene.

Standardhåndtering

En nybegynner kan bli forvirret og begynne å mislykkes hvis han ikke følger trinnene:

1. Utarbeid nøyaktig hva personen eller aktiviteten burde produsere.

2. Utarbeid den ideelle scenen.

3. Undersøk den eksisterende scenen.

4. Følg sporet av utepunkter tilbake fra den ideelle scenen til den eksisterende scenen.

5. Lokaliser det virkelige whyet som vil bevege det eksisterende mot det ideelle.

6. Se over eksisterende ressurser.

7. Få en lys idé om hvordan å håndtere. En lys idé er en idé basert på det virkelige whyet og inkluderer en klok bruk av ressurser (finanser, personell, utstyr, lokaler, forsyninger, ferdigheter osv.) som du har tilgjengelig til å håndtere situasjonen.

8. Håndter eller anbefal en håndtering slik at det forblir håndtert. Dette er en måte å gjøre det på som bombesikkert vil fungere.

Hvis man bare noterer feilene i en scene, uten noe produkt eller ideal å sammenligne den eksisterende scenen med, er det ikke dataanalyse man gjør, og situasjoner vil forverres stygt fordi man finner gale why.

Tenkning

Man må være i stand til å tenke med utepunkter. En grov måte å si dette på er: «Lær å tenke som en idiot.» Man kunne også tilføye: «Uten å oppgi noen evne til å tenke som et geni.»

Hvis man ikke kan tolerere utepunkter i det hele tatt, eller konfrontere dem, kan man ikke se dem. En gal mann kan ikke tolerere plusspunkter, og ser dem heller ikke. Men det kan være en masse plusspunkter rundt omkring, og ingen produksjon. Derfor kan man få høre hvor bra det hele er, mens stedet gradvis beveger seg mot punktet der det kollapser.

En person som lytter til menneskene på stedet, og aksepterer deres why, løper en alvorlig risiko. Hvis dette var whyene, ville tingene vært bedre. En langt tryggere måte er bare å snakke om hvilke produkter som bør bli produsert og undersøke.

Man bør observere den eksisterende scenen ved å se på data eller gjennom andre mennesker som observerer for deg eller direkte observasjon av scenen selv. Ofte må man gjette på hva whyet kan være. Uttrykket «lær å tenke som en idiot» kommer inn når man gjør dette.

Man vil finne whyet i enden av et spor av utepunkter. Hvert utepunkt er en aberrasjon når du sammenligner med den ideelle scenen. Den største idiotien som så forklarer alt det andre, og som åpner døren for forbedringer i retning av den ideelle scenen, er whyet.

Man må også lære å tenke som et geni med plusspunkter.

Finn perioden med den høyeste produksjonstoppen (nå eller i fortiden). Sammenlign den med den eksisterende scenen like før. Finn nå plusspunktene som ble innført. Spor opp disse, og du vil komme frem til whyet som det største plusspunktet som åpnet døren for forbedring. Men enda en gang vurderer man tilgjengelige ressurser, og man må få en lys idé. Så det er den samme serien av trinn som ovenfor, men med plusspunkter.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.