Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Att göra en undersökning

När man börjar använda dataanalys, försöker man ofta fortfarande förstå informationen om dataanalys snarare än outpointerna i datana. Lösningen är helt enkelt att bli mer förtrogen med materialet i denna kurs.

Det är lätt att få kunskap om en ideal scen. En outpoint är bara en ologisk avvikelse från den ideala scenen. Genom att jämföra den rådande scenen med den ideala scenen, kan man lätt se alla outpointerna.

För att känna till den ideala scenen, behöver man bara komma underfund med de korrekta produkterna för scenen. Om dessa produkter inte fås ut, finns det en avvikelse från den ideala scenen. Sedan kan man hitta de olika typerna av outpoints och därefter lokalisera ett Why och på så sätt öppna dörren för (möjliggöra) hanteringen. Och genom att hantera försöker man helt enkelt få personen eller organisationen att få ut produkter.

Om man inte går till väga på det här sättet (från produkt och tillbaka till organisering), kan man inte analysera särskilt mycket. Man kommer bara fram till fel och inte outpoints. En existerande scen är så bra som den får ut sina produkter, inte så bra som den är målad eller har fina mattor eller vad allmänheten anser om den.

För varenda scen – en fabrik som tillverkar någonting eller en armé som utkämpar ett krig eller en hemmafru som har en middagsbjudning – finns det produkter.

Människor som lever ett liv utan något syfte är mycket olyckliga människor. Till och med människor som inte arbetar eller bara amatörmässigt sysslar med något och inte utför sitt arbete på allvar, är bara glada när de åstadkommer en produkt!

Varje scen har alltid en produkt.

Normal åtgärd

En nybörjare kan bli förvirrad och börja misslyckas om han inte följer dessa steg:

1. Kom fram till exakt vad personen eller aktiviteten ska producera.

2. Kom fram till den ideala scenen.

3. Undersök den befintliga scenen.

4. Följ spåren med outpoints bakåt från den ideala scenen till den existerande scenen.

5. Lokalisera det verkliga Why:et, vilket kommer att föra den befintliga scenen i riktning mot ideal.

6. Titta över befintliga resurser.

7. Få en ljus idé om hur det ska hanteras. En ljus idé är en idé baserad på det verkliga Why:et och inkluderar ett intelligent bruk av de resurser (pengar, personal, utrustning, lokaler, materiel, färdigheter osv.) som finns tillgängliga för att hantera situationen.

8. Hantera det eller säg vilken hantering som ska göras så att det förblir hanterat. Detta är ett sätt att göra det på som man är mycket säker på kommer att fungera.

Om man bara finner felaktigheter i en scen, utan någon produkt eller ideal scen som man kan jämföra den rådande scenen med, håller man inte på med dataanalys, och situationen kommer i hög grad att försämras för man hittar fel Whys.

Tänkande

Man måste vara i stånd att tänka med outpoints. Ett primitivt sätt att säga detta på är: ”Lär dig tänka som en idiot.” Man skulle också kunna tillägga: ”... utan att samtidigt förlora förmågan att tänka som ett geni.”

Om man inte alls kan tolerera outpoints eller konfrontera dem, kan man inte se dem. En galning kan inte tolerera pluspoints och han ser dem inte heller. Men det kan finnas många pluspoints utan någon produktion. Så man kan få höra hur utmärkt allting är, samtidigt som stället håller på att kollapsa.

En person som lyssnar på folk i området och accepterar deras Whys, är i farozonen. Om detta var Why:en skulle saker och ting se bättre ut. Ett mycket säkrare sätt är att endast tala om vilka produkter som ska produceras och undersöka.

Man ska observera den existerande scenen genom att titta på data eller genom andra människor som observerar för en eller genom att direkt observera scenen själv. Man måste ofta gissa vad Why:et skulle kunna vara. Det är att göra det som har gett upphov till idén ”Lär dig tänka som en idiot”.

Why:et kommer att hittas i slutet av en följd av outpoints. Varje outpoint är en aberration när den jämförs med den ideala scenen. Den största idiotin som sedan förklarar allt det övriga och som öppnar dörren till förbättring i riktning mot den ideala scenen, är Why:et.

Man måste även lära sig tänka som ett geni med pluspoints.

Fastställ under vilken period den bästa produktionen åstadkoms (nu eller i det förflutna). Jämför den med den existerande scenen precis innan. Hitta nu pluspointerna som började då. Följ dessa pluspoints så kommer du fram till Why:et som den största pluspointen som öppnade dörren till förbättring. Men än en gång: man måste titta över tillgängliga resurser och man måste få en ljus idé. Det är samma serie steg som ovan men man gör det med pluspoints istället för outpoints.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.