Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Det betydelsefulla i arbete

Arbete är det stabila datumet i detta samhälle. Utan någonting att göra finns det ingenting att leva för. En människa som inte kan arbeta är så gott som död och föredrar vanligen döden.

I Scientology är livets mysterier inte längre särskilt mystiska. Det behöver inte finnas några mysterier angående livet. Det är bara människor som inte agerar eller tänker korrekt som vill att de många hemligheterna undanhålls från dem. Scientology har tagit bort de saker i livet som var svåra att förstå och har hittat lösningar på livets problem. Scientology kan för första gången i människans historia höja intelligens, öka förmåga och återställa förmågan att spela livets spel. Till och med arbete i sig kan återigen bli något angenämt som kan få en att känna tillfredsställelse.

Det finns något som har upptäckts i Scientology, något som är mycket viktigt för hur en arbetstagare tänker och ser på saker och ting. För honom känns det mycket ofta, i hans samhälle, som om han arbetar för sin nästa lön och att han inte gör något som har någon betydelse. För att förändra hur han ser på detta måste han känna till flera saker. En av dessa är hur bra arbetstagare det finns. Det är intressant att notera hur värdefull en chef anser att en person som kan sköta och kontrollera arbeten och människor verkligen är för ett stort företag. Bra arbetstagare som dessa är mycket svåra att hitta. En annan sak som är mycket viktig är det faktum att dagens värld har av mentala filosofier (felaktiga saker som sägs av personer som hanterar sinnet, såsom psykiatriker och psykologer) förletts till att tro att när man är död då är allting över och man har inte längre något ansvar för någonting. Det är högst osannolikt att detta är sant.

En annan sak vi vet är att människor är värdefulla och att saker och ting inte kan göras utan deras arbete. Det har sagts av vissa personer att: ”Om folk tror att de är så värdefulla och nödvändiga, då borde de gå till kyrkogården och ta en titt – de där människorna var också värdefulla och behövdes.” Det är mycket dumt att säga så. Om man tittade riktigt noga på kyrkogården skulle man finna mannen som hanterade en maskin som åstadkom saker under tidigare år, och utan honom skulle det inte ha funnits någon fabrik eller några maskinverkstäder idag. Det är tveksamt om det som den mannen gjorde och gav till samhället när han levde är något som görs av någon annan person idag.

En arbetare är inte bara en arbetare. En grovarbetare är inte bara en grovarbetare. En kontorist är inte bara en kontorist. De är viktiga pelare som lever och andas och på vilka vår civilisations hela struktur är byggd. De är inte kuggar i en väldig maskin. De är själva maskinen.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.