Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man använder ARC-triangeln

Man kan alltid kommunicera med någon för att försöka lösa problem, men det kan vara svårt att tala med någon om det redan finns någon avsky eller rädsla mellan en själv och den andra personen, annars verkar det inte finnas någon gemensam verklighet att diskutera.

ARC-triangeln kan hjälpa dig att besvara dessa frågor: Hur ska jag tala med människor? Hur kan jag sälja saker till människor? Hur kan jag ge nya idéer till människor? Hur kan jag ta reda på vad människor tänker på? Hur kan jag sköta mitt arbete bättre?

Baserat på hur ARC-triangeln fungerar, så skulle man kunna prata med vilken person som helst genom att hitta någonting att tycka om hos honom och diskutera något som han kan hålla med om.

Om man har problem med att få en ny idé accepterad eller förstådd av en annan person, är det för att man inte först talade om saker som den andra personen vet någonting om. Man måste först upprätta verklighet genom att hitta något som man båda är överens om. Sedan försöker man vidmakthålla en så hög affinitetsnivå som möjligt genom att veta att det finns något man kan tycka om hos den andre. Sedan kan man verkligen tala med honom. Om man inte först har fastställt någonting man tycker om hos honom och hittar något man båda kan vara överens om, blir det inte lätt att prata med honom.

Genom att använda ARC-triangeln kan man till och med öka eller återfå sin förmåga att kontrollera sina verktyg på arbetet och återfå entusiasmen för sitt arbete. Genom att bara röra vid sina arbetsverktyg och släppa dem, om och om igen – och på så sätt vara i kommunikation med dem – kan man förändra hela sin attityd gentemot sitt arbete (affinitet) och bli mycket mer förtrogen med (verklighet) sina verktyg.

Användningsområdena för ARC-triangeln är obegränsade eftersom den utgör grunden för förståelse och själva livet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.