Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Prosedyrer for å hjelpe avvenning

I tillegg til vitaminer og mineraler er Objektive prosesser en veldig viktig del av en vellykket avvenning fra stoff.

Objektiv betyr å ha å gjøre med ytre ting, ikke ens tanker eller følelser.

En prosess er en nøyaktig rekke anvisninger eller en sekvens av handlinger (en sekvens er rekkefølgen som ting skjer i) for å frembringe et ønsket resultat.

Objektive prosesser er en prosedyre som hjelper en person med å rette sin oppmerksomhet vekk fra seg selv og ut på sine omgivelser.

Stoff skyver en person inn i opplevelser fra fortiden og låser hans oppmerksomhet til de øyeblikkene. Objektive prosesser hjelper til med å frigjøre ham fra fortiden og trekke oppmerksomheten hans utover og inn i nåtiden.

Objektive prosesser hjelper en person til å komme i nåtid og bli mer oppmerksom på sine omgivelser og andre mennesker. Jo mer en person er i stand til å stå ansikt til ansikt med nåtiden, og ikke sitte fast i fortiden, jo mer kan han glede seg over livet. Han kan være i bedre kommunikasjon med sine omgivelser slik de er nå, ikke slik de engang var. Dette er verdifullt å oppnå for enhver. For noen som har lidd under de skadelige virkningene av å ta stoff, kan det være livsendrende.

Det er best å gjøre disse prosessene på et rolig sted fritt for forstyrrelser eller avbrytelser, og med nok tid til å holde på med prosessen til personen som blir hjulpet har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Indikatorer er tilstander eller omstendigheter som fremkommer i løpet av en prosess, som indikerer (peker på eller viser) hvorvidt det går godt eller dårlig. En person som ser mer våken ut eller er mer munter for eksempel, har gode indikatorer. En kognisjon er å innse noe nytt om livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.

Disse prosessene er svært effektive når de gis flere ganger om dagen for å hjelpe til med å få personen gjennom stoffavvenningsperioden. Avvenning tar vanligvis omkring en uke eller mindre.

For eksempel kunne man gi en person en av disse prosessene om morgenen, og noen timer senere kunne han få en til. En person under avvenning sover ofte betraktelig mer enn vanlig, særlig i begynnelsen. Man ville derfor ikke overdrive med å gi disse prosessene. To eller tre Objektive prosesser hver dag under hele avvenningsperioden burde være tilstrekkelig for å få et resultat.

Fem Objektive prosesser er gitt i det som følger. Ordet kommando, slik det brukes her, betyr en nøyaktig instruksjon gitt til en person å følge som del av en prosess.

«Legg merke til det»

Denne prosessen styrer en persons oppmerksomhet bort fra kroppen hans og ut mot omgivelsene. Prosedyren er som følger:

 1. Fortell personen at du skal gi ham en Objektiv prosess, og forklar kort prosedyren.
 2. Kommandoen som brukes, er:

  «Legg merke til den/det __________(gjenstand som det pekes på).»

  Forviss deg om at han forstår den.
 3. Vis til en helt åpenbar gjenstand ved å peke på den. Si til personen: «Legg merke til den/det ________(gjenstand).»
 4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.
 5. Fortsett med å gi kommandoen mens du styrer personens oppmerksomhet mot forskjellige gjenstander i omgivelsene. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

  Si for eksempel:

  «Legg merke til den stolen.»

  «Takk.»

  «Legg merke til det vinduet.»

  «All right.»

  «Legg merke til det gulvet.»

  «Utmerket.»

  Og så videre.
 6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon.

  Du kan avslutte prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

En havingness-prosess

Havingness er følelsen av at man eier eller besitter. Det kan også beskrives som begrepet å være i stand til å nå eller ikke å være forhindret fra å nå. Denne prosessen setter personens oppmerksomhet på omgivelsene slik at han kan ha dem. Prosedyren er som følger:

 1. Fortell personen at du skal gi ham en Objektiv prosess, og forklar kort prosedyren.
 2. Kommandoen som brukes, er:

  «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

  Forviss deg om at han forstår den.
 3. Gi kommandoen: «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»
 4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.
 5. Fortsett å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

  Si for eksempel:

  «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

  «Takk.»

  «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

  «Bra.»

  «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

  «All right.»

  «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

  «Utmerket.»

  Og så videre.
 6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon.

  Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

«Ta på det»

Denne prosessen gjøres med begge personene gående omkring, eller hvis personen som hjelpes, ikke er i stand til å gå, kan de sitte ved et bord med et antall gjenstander spredt utover bordplaten. Prosedyren er som følger:

 1. Fortell personen at du skal gi ham en Objektiv prosess, og forklar kort prosedyren.
 2. Kommandoen som brukes, er:

  «Ta på den/det _______ (gjenstand som det pekes på).»

  Velg forskjellige gjenstander i rommet som personen skal berøre.

  Vær sikker på at personen forstår kommandoen.
 3. Gi kommandoen: «Ta på den/det________(gjenstand som det pekes på).»
 4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.
 5. Fortsett å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

  Si for eksempel:

  «Ta på det bordet.»

  «Takk.»

  «Ta på den stolen.»

  «Bra.»

  Og så videre.
 6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

Ta på og slipp, på gjenstander i rommet

Dette er en svært god teknikk og vil øke personens realitet på gjenstandene i rommet. Prosedyren er som følger:

 1. Fortell personen at du skal gi ham en Objektiv prosess, og forklar kort prosedyren.
 2. Kommandoene som brukes, er:
  1. «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»
  2. «Gå bort og ta på det.»
  3. «Slipp det nå.»
  Vær sikker på at han forstår dem.
 3. Gi kommandoen: «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»
 4. Når personen har svart, anerkjenn ham.
 5. Gi deretter neste kommando: «Gå bort og ta på den/det.»
 6. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.
 7. Gi deretter neste kommando: «Gi nå slipp på den/det.»
 8. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.
 9. Fortsett å gi kommandoene i denne rekkefølgen: a, b, c, a, b, c osv. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

  Si for eksempel:

  «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

  «Takk.»

  «Gå bort og ta på det.»

  «Bra.»

  «Slipp det nå.»

  «All right.»

  «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

  «Utmerket.»

  Og så videre.
 10. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon.

  Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

«Bli nysgjerrig på det»

Dette er en grunnleggende Objektiv prosess, og den er veldig enkel. Prosedyren er som følger:

 1. Fortell personen at du skal gi ham en Objektiv prosess, og forklar kort prosedyren.
 2. Kommandoen som brukes, er:

  «Bli nysgjerrig på den/det.»

  Forviss deg om at han forstår den.
 3. Vis til en gjenstand i rommet ved å peke på den, og si: «Bli nysgjerrig på den/det.»

  Du sier ikke navnet på gjenstanden, du bare viser til den. Du sier ikke: «Bli nysgjerrig på den stolen.» Du sier bare: «Bli nysgjerrig på den/det.»

 4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.

 5. Fortsett å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

  Si for eksempel:

  «Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

  «Takk.»

  «Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

  «Bra.»

  «Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

  «All right.»

  «Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

  «Utmerket.»

  Og så videre.
 6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon.

  Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»
 7. MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
  MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.