Let us know how it is going
4.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Praktiske oppgaver

MERK: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Se deg omkring og legg merke til ting som overlever. Skriv en liste over tingene du ser som faktisk overlever. Fortsett å gjøre dette inntil du er sikker på at levende ting omkring deg alle prøver på å overleve.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.