Let us know how it is going
4.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Ta noe som du er nødt til å håndtere i livet – en eller annen beslutning du skal ta eller et problem du er nødt til å løse – og utarbeid en løsning som tar hensyn til hver av dynamikkene. Løsningen må være noe som gjør minst skade for det minste antall dynamikker eller det største gode for det største antall dynamikker.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.