Let us know how it is going
4.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutövningar är valfria. Du måste inte göra dem. De har inkluderats här för att hjälpa dig få en bättre förståelse av och förmåga att tillämpa materialet på kursen.

Se dig omkring och lägg märke till saker och ting som överlever. Skriv ner en lista på de saker du ser som faktiskt överlever. Fortsätt med detta tills du är säker på att levande saker omkring dig alla försöker överleva.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.