Let us know how it is going
4.‎4 PRAKTISK ØVELSE

Praktisk øvelse

Finn en annen som har et problem og hjelp vedkommende med å utarbeide den beste løsningen som tar hensyn til hver av hans dynamikker.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.