Let us know how it is going
4.‎3 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Boitlhakiso bo Sebetsang

Nka ho hong hoo o tlamehang ho sebetsana le hona bophelong—tse ding tsa diqeto o tshwanetseng ho di nka kapa bothata boo o tshwanelang ho bo rarolla—mme o sebetse tharollo e tla nkelang dynamics ka nngwe hloko. Tharollo e be e tla hlahisa bonnyane ba kotsi ho di dynamics kapa e mpe e be e tlisang ho loka ho palo e hodimo ho di dynamics.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape