Let us know how it is going
4.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Ta någonting du måste hantera i livet – några beslut du måste fatta eller något problem du måste lösa – och arbeta ut en lösning som tar hänsyn till var och en av dynamikerna. Lösningen måste vara någonting som gör minst skada för det minsta antalet dynamiker eller är till störst nytta för det största antalet dynamiker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.