Let us know how it is going
4.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Praktikuppgift

Hitta någon annan som har ett problem, och hjälp honom komma på den bästa lösning som tar hänsyn till var och en av hans dynamiker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.