Let us know how it is going
6.‎4 PRAKTISK ØVELSE

To-minutters Toneskalatest

Gjør To-minutters Toneskalatesten på noen. Begynn en samtale med en person og fastslå ved å følge trinnene i prosedyren hvilket tonenivå personen reagerer på.

Gjenta det med andre mennesker inntil du er sikker på at du kan finne tonenivået en person befinner seg på.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.