Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Den emosjonelle toneskalaen

Folk har ofte undret seg over hvordan de kanskje bedre kunne forstå hvordan emosjon påvirker folks oppførsel. De ser en person som ser opprørt og veldig sint ut, og de vet ikke hva man kan forvente fra den personen. De ser noen som er veldig stille og trist og ser ned hele tiden, og de forsøker å gjøre dem begeistret over en plan de har, men deres forsøk på å gjøre personen begeistret går ingen vei, og de vet ikke hvorfor.

Inntil nå har det ikke eksistert noen klar måte å forstå hvordan folk noen ganger kan endre sine følelser i løpet av en dag eller til og med sitte fast på et emosjonelt nivå i årevis.

Men L. Ron Hubbard oppdaget at det faktisk finnes et mønster for emosjonell oppførsel som folk følger. Han oppdaget at folk oppfører seg på måter som kan fortelle deg hvilke emosjoner de føler – selv hvis de emosjonene ser ut til å være skjulte fordi det ikke blir snakket om dem. Han oppdaget også at det finnes en skala av disse emosjonene. Han oppdaget og gav oss verktøyene til å finne ut hvor en person befinner seg på denne skalaen av emosjoner på et hvilket som helst tidspunkt, bare ved å observere hans oppførsel, snakke med ham eller til og med bare se på personens øyne.

Den emosjonelle toneskalaen er et overordentlig effektivt verktøy til å hjelpe deg med å forstå menneskers følelser og forutsi deres oppførsel. Med den kan du vite hva du kan forvente fra en hvilken som helst person på et hvilket som helst tidspunkt, det være seg en sint mann, noen som er veldig stille og trist hele tiden eller en person som kjeder seg eller er glad. Og du kan vite hvem du kan forvente vil motta din kommunikasjon godt og bidra til den.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Den emosjonelle toneskalaen

Emosjonell betyr å ha å gjøre med emosjon, følelsene en person har som vedkommende som regel viser gjennom ansiktsuttrykket eller måten kroppen hans oppfører seg på. Noen eksempler på emosjon omfatter munterhet, kjedsomhet og frykt.

Tone betyr den emosjonelle tilstanden til en person. Dette kan være over en meget kort eller en meget lang tidsperiode.

En skala er en rekke trinn eller nivåer som er arrangert i en rekkefølge.

Den emosjonelle toneskalaen viser alle følelsene en person kan oppleve på ethvert tidspunkt i sitt liv.

Toneskalaen forteller deg også hvordan en person kan forventes å oppføre seg på ethvert tidspunkt. Når en person er på et bestemt nivå på Toneskalaen, oppfører han seg på en bestemt måte. Derfor, ved å kjenne hvert nivå av Toneskalaen kan man forutsi hvordan en person vil oppføre seg.

Det er bare noen få grunnleggende emosjoner på Toneskalaen. På toppen er emosjonen entusiasme. Entusiasme betyr en følelse av begeistring over noe og iver etter å bli involvert i det. Og like under det har man en person som bare er glad og fornøyd med det han gjør.

Og så, like under det, har man en emosjon hvor en person holder seg selv tilbake fra åpent å være lykkelig. Man får følelsen når man observerer denne emosjonen at personen bare er litt redd for å nå ut mot noe. Dette nivået på Toneskalaen kalles konservatisme. Under konservatisme finner vi tonenivået tilfreds. Tilfreds betyr at personen liksom er stillferdig glad. Han er fornøyd.

Under dette nivået får vi kjedsomhet. Kjedsomhet er der det ikke er noe galt, men det skjer ikke noe. Personen føler at tingene han har lyst til å gjøre bare er litt for vanskelige for ham å gjøre, så han gjør dem faktisk ikke. Det er ikke noe farlig til stede, men det finnes heller ikke noe spennende. Han løper ikke fra noe, og han går ikke mot noe – han liksom bare sitter der på et sted og foretar seg egentlig ingenting. Dette er kjedsomhet.

Når du prøver å få en person som kjeder seg til å gjøre noe, vil han bli litt uvennlig og irritert på deg. Han går litt nedover på Toneskalaen. Den neste under kjedsomhet er antagonisme. Antagonisme er en følelse av ergrelse og irritasjon som noen har, forårsaket av at andre folk nærmer seg eller kommuniserer til ham.

Under antagonisme vil personens emosjon bli til sinne. Og en person som er sint, kan bli truet kraftig nok til at han utviser frykt.

Frykt vil – hvis det trues eller presses for mye – bli til sorg. Sorg er en manglende evne til å unnslippe frykt, en fryktinngytende gjenstand eller ideen om å miste noe meget viktig for deg.

Sorg, presset eller truet for hardt, blir til apati – en fullstendig mangel på interesse i eller følelse for ting i alminnelighet, som resulterer i at en person ikke føler noen emosjon og ikke har noen energi.

Hver av disse emosjonene har sitt eget atferdsmønster.

Sinte mennesker gjør visse ting. Du kan forvente at en sint mann ødelegger ting. Du kan forvente at han er uærlig. Du kan forvente at han prøver å kontrollere folk omkring seg ved å skrike til dem, ved å beordre dem, ved å true med å straffe dem eller skjelle dem ut. Du kjenner mønstret til en sint person.

Du kjenner også mønstret til en person som er redd, som f.eks. en person som er redd for å fortelle sannheten, eller en person som er redd for å se de egentlige faktaene om det som skjer i øynene. En slik person vil endre faktaene i stedet for å se dem i øynene. Han vil lyve om det som skjedde. Han vil unngå sannheten, fordi den nå er meget farlig for ham. La oss for eksempel si at en person bryter seg inn i et hjem og blir tatt av politiet. Han er redd for hva som kommer til å skje med ham, så han lyver. Han sier at han gikk forbi huset og så inngangsdøren på vidt gap, så han bare gikk inn i huset for å se om noen var i vanskeligheter der inne.

For noen som lever i frykt er folk eller andre levende ting i området hans farlige for ham til en slik grad at han alltid er redd og har en bestemt måte å oppføre seg på. Han tør ikke gjøre et direkte angrep på noe eller noen. Han kunne aldri gå bort til noen og si til personen at han gjorde noe galt. Han er nødt til å gå og fortelle Ole at Kåre gjorde noe galt, og så få Ole til å gå og si til Kåre hva han gjorde galt. Dette kalles skjult fiendtlighet. Skjult betyr hemmelig eller ikke synlig, og fiendtlighet er når noen er fiendtlig og utviser hat mot noen. Folk som er redde oppfører seg på den måten.

Personen som er i sorg, kan bare håndteres med emosjonen sympati. Derfor får han andre omkring seg til å synes synd på ham og hjelpe ham. Han blir nødt til å være avhengig av dem på en eller annen måte for sin egen overlevelse. Han føler at han ikke kan overleve med mindre han er i sorg eller syk.

Måten en person i apati oppfører seg på, er bare å foregi at han er død. For eksempel, en soldat går inn i strid, kuler begynne å suse omkring overalt. Han makter det ikke. Han vil ikke slåss og kan ikke flykte, så han går inn i apati, og han faller på nesen og ligger der helt stiv. Noen kunne komme forbi og sparke til ham og tro at han var død, og gå videre til en annen. Fiendens kuler treffer ham ikke. Han tror at han er i god form! Ved å akseptere døden som et reelt faktum, er han «død», og så forsvinner farlige ting vekk og lar ham være i fred. Noen folk bruker dette mønsteret som en måte å overleve i livet: «Hvis jeg bare er død nok, er det ingen som vil plage meg.»

Hvis du virkelig ser seg rundt, kan du finne noen som dette. Det kunne være personen som selger aviser borte på gatehjørnet. Du kan vite at en person er i apati ved det han sier. Samtalen hans vil være noe slikt som dette: «Jeg er ikke farlig. Jeg utgjør ingen trussel mot deg. Jeg utgjør ingen trussel mot livet. Det kunne jeg ikke gjøre. Jeg kunne ikke gjøre noe som helst. Derfor behøver du ikke å angripe meg. Jeg er død.»

La oss si at du hadde gode nyheter om et nytt prosjekt som du var begeistret over, og du delte dem med folk på forskjellige nivåer av Toneskalaen. Hvordan ville de reagere?

En person i sorg tror for eksempel at han er meget tett på døden, og at alt sammen likevel er håpløst. For ham er det ikke noen vits i å fortsette, og livet er stort sett en smertefull opplevelse uansett. Han vil bare sitte der og synes synd på seg selv. Det er hvordan noen som er i sorg oppfører seg. Han vil ta fatt på alt i hele livet på denne måten, inkludert dine gode nyheter.

Hva med noen i frykt? For ham er livet hans konstant truet. Han vil gjøre betydningsløst alt du forteller ham som er spennende. Og hver gang du er entusiastisk (begeistret og veldig interessert) angående noe du skal gjøre og prøver å få ham med på det, vil han gjøre deg også betydningsløs og verdiløs.

Hvis du gikk til en mann som var svært konservativ og sa: «Vi har dette store spennende prosjektet, og vi skal gjøre det i år», vil den konservative personen begynne å snakke om å sette ned farten. Han kunne si: «Vel, har dere tenkt grundig over dette, og har dere planlagt dette nøye?» Og når du er ferdig med å snakke med denne fyren, ville du ønske at du aldri hadde snakket med ham. Han har så mange grunner til at man ikke kan være entusiastisk over dette prosjektet, men han sier ikke noe om at han er uenig med det.

Og så kommer du til noen som er høyt på Toneskalaen, på nivået lykke. Du forteller ham om prosjektet, og han sier: «Storartet!» Og du sier at det skal bli slik og slik og slik, og dere skal gjøre dette, og han sier: «Virkelig?» Og denne mannen tilføyer noe til det. Han gjør det til et mer spennende prosjekt. Han er den eneste du kan snakke med på den måten.

Kort sagt, når du kjenner skalaen av emosjoner, er det mulig å vite måten folk vil handle på, og du kan se hvordan de oppfører seg i livet.

Den eneste verdien noe har, er hvor nyttig det er og om det virker eller ei.

Den emosjonelle toneskalaen er definitivt nyttig, og den virker med sikkerhet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.