Let us know how it is going
6.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Tvåminuters-tonskaletestet

Gör Tvåminuters-tonskaletestet på någon. Starta en konversation med en person och avgör vilken tonnivå personen ger gensvar på genom att följa stegen i proceduren.

Upprepa detta med andra personer tills du är säker på att du kan pricka in vilken tonnivå en person ligger på.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.