Let us know how it is going
6.‎3 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Karohano tse Supileng tsa Organizing Board

Bala ka hodima Karohano tse Supileng tsa Organizing Board kenyelleditsweng ho thuto ena. Ebe, o sebedisa boto ena e le mohlala, etsa mesebetsi e arohaneng ya Org Board ya hao bakeng sa kgwebo ya hao (haeba o na le yona) kapa sehlopha seo o leng setho sa sona kapa bakeng sa ditshebetso le mesebetsi ya bophelo ba hao.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Boitlhakiso bo Sebetsang le ho leka kutlwisiso ya hao hape