Let us know how it is going
6.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Organiseringsplan med sju divisioner

Läs igenom Organiseringsplanen med sju divisioner som ingår i denna kurs. Arbeta sedan ut, genom att använda denna orgplan som en modell, de separata funktionerna på din egen orgplan för ditt företag (om du har ett) eller en grupp som du är med i eller för funktionerna och aktiviteterna i ditt eget personliga liv.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktiska övningar och sedan testa din förståelse igen.