Let us know how it is going
6.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Organiseringstavlen med sju divisjoner

Les gjennom Organiseringstavlen med sju divisjoner som er inkludert i dette kurset. Utarbeid så, med denne tavlen som en modell, de separate funksjonene av din egen orgtavle for din virksomhet (hvis du har en) eller en gruppe du er medlem av, eller for funksjonene og aktivitetene i ditt personlige liv.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.