Let us know how it is going
2.‎1 BALA SEHLOOHO

Tlhophiso ya Mokgatlo

Mokgatlo ke eng?

Batho ba bangata, bana le mehopolo e mengata ka lentswe “Mokgatlo” hore ha ba nahane ka lona hore ke ketsahalo e kenyelletsang batho ba sebetsang hammoho ho etsa ho hong ho feditsweng.

A re bone hore na mokgatlo ke eng.

A re qaleng ka ho nka qubu ya difaha tse kgubedu, tsweu le tse boputswa tse sebediswang ho etsa ho hong. Ha re di hlophise.

Pele re taka Org Board. “Org Board” ha se kgutswane bakeng sa organization board empa ke ya Organizing Board. Org Board ke boto e bontshang tlhophiso e hlophisehileng ya ho hlophisa ho hlahisa sehlahiswa. Hape, sehlahiswa ke ntho e phethilweng—tshebeletso kapa ntho—e ka fapanyetsanwang.

Mekgatlo le dikhampani di hlahisa dihlahiswa—dikoloi, mabenyane, diaparo, dibapadiswa, dijo, jwalo-jwalo. Ka hara mokgatlo kapa khampani efe kapa efe, motho ka mong ya sebetsang moo o hlahisa ho hong.

Mohlala, motho ya amohelang baeti o araba ka tlhompho ebe o fetisetswa ho motho ya nepahetseng.

Mosebeletsi wa kaho o hlahisa dikarolo tse ding tsa moaho, jwalo ka ho bea mabota kapa ho beya mokato.

Packer e beha eng kapa eng ya khampani e e hlahisang ka makgethe ka sephuthelwana se nepahetseng.

Organizing board e sebediswa ke mokgatlo ho hlahisa dihlahiswa tsa lona mme le atlehe,

Ha re bone hore e sebetsa jwang.

Re na le sehlopha sa difaha. Ha re lahlele difaha kaofela hodima Molaodi, ya ikarabellang, bohle ba tswakane ka pherekanyo.

Ho hlakile hore Molaodi o tlameha ho etsa ho hong ka difaha tsena kapa o tla ikutlwa a ferekane mme a sitwa ho sebetsana le pherekano ena. O tlameha ho tsamaisa difaha—ho di romela tseleng e itseng kapa kanaleng. Tsela e nngwe eo a ka etsang sena ka yona ke ka ho di arola ka mefuta: difaha tse kgubedi, difaha tse tshweu le difaha tse boputswa.

Etla shebahala tjena:

Ke seo molaodi wa mokgatlo ofe kapa ofe, khampaning kapa tshebetsong a tlamehang ho se etsa. Wa tsamaisa. O arola dintho tse tlang ho yena ka mefuta kapa dihlopha tsa dintho kapa dihlopha tsa ketso.

Empa ho fihlela jwale difaha di sa tswa bewa ka mefuta ya tsona—kgubedu, tshweu le boputswa.

Ha ba e-so ye kapa kae.

Hape, mokgatlo o lokela ho hlahisa hohong. A re re dihlahiswa tsa mokgatlo di phuntswe, di metswe ka dikgwele ebile di otlwa ka mabokoseng. Re tla fumana sena:

Kapa re ne re tla fumana:

Kapa re tla fumana:

Ha e bohlokwa haholo hore na ke mohlala ofe wa Org Board eo re o sebedisang ha feela o sebetsana le bongata ba difaha.

Haeba re na le motho a le mong feela “mokgatlong” ona, o ntse a tla tlameha ho ba le mohopolo o itseng ka mokgatlo le mofuta wa Org Board.

Empa haeba re na le palo e kgolo ya batho kapa dintho tseo re lokelang ho di etsa, re tlameha ho eketsa batho hore mosebetsi o phethwe. Leha ho le jwalo, haeba re ka eketsa batho feela ntle le Org Board, re tla eketsa pherekano e ngata.

Mokgatlo o se nang Org Board o tla senyeha ka lebaka la ho ba le mosebetsi o mongata ho feta o ka tswarehang habonolo. Sephetho e tla ba pherekano.

Pherekano ke eng? Pherekano ke phallo ya dikarolwana (batho, dipuisano kapa dintho tse ding) tse hlokang tlhophiso kapa taelo. Dintho di ya thulana mme di hlaselane mme di dule SEBAKENG seo. Ha di ye kae kapa kae.

Ha hona sehlahiswa, hobane ho ba le sehlahiswa ho hong ho tlameha ho TSWA. Haeba khampani e etsa diaparo, diaparo tse hlahiswang ke khampani di tlameha ho ROMELWA kantle, mohlala, ho khampani e nngwe entseng e rekisa diaparo ho batho.

Re kgona ho bona dintho tse pedi. Re na le dintho tse tsitsitseng. Tsena ke dibaka tsa mesebetsi kapa maemo a sehlopha kapa mokgatlo. Mme re na le dintho tse tsamayang. Tsena ke dintho tse fetotsweng ke batho ba nang le mosebetsi kapa boemo.

Ho sebedisa mohlala wa khampani e etsang diaparo, e kanna ya sebetsa ka tsela ena:

Lesela le tala le iswa khampaning. Motho e mong o tla tlameha ho le kgaola. Ke wa hae mosebetsi—motho ya sehang. O entse phetoho leseleng—o le sehile.

Ebe o e romella ho motho e mong mosebetsi wa motho eo ke ho roka lesela le ho etsa hempe—moetsi wa hempe. Kahoo mohiruwa o entse phetoho engwe.

Yaba o romela hempe ho mohiruwa e mong ya rokang dikonopo tsa hempe—moetsi wa dikonopo. E nngwe phetoho.

Hempe e feditsweng jwale e ya ho motho ya pakang dihempe.

Mothating ona, dintho (lesela, ebe dihempe) ho tsamaya ka khampani ena ya diaparo di fetohile, ho fihlela di entswe dihlahiswa.

Sehlahiswa sa ho qetela sa khampani—se pakile, dihempe tsa boleng-bo hodimo di loketse ho rekiswa—di se di ka rekisetswa khampani engwe, e kang lebenkele la lefapha, e tla tloha e rekisa dihempe bakeng sa batho ba hlokang kapa ba batlang dihempe.

Ka hona mokgatlo ofe kapa ofe wa basebetsi kapa wa khampani o fetola dikarolo tse phallang.

Dikarolwana di phalla ka tatelano.

Dintho di kena mokgatlong, diya fetoha, di tswa mokgatlong.

Mokgatlo o nang le mofuta o le mong wa ntho feela, jwalo ka difaha tse kgubedu, ha e rarahane jwalo ka o nang le mefuta e mengata ya dintho:

Efe kapa efe ketsahalo e na le tatellano ya diketso. E tlameha ho ba le dintlha tse tsitsitseng—batho ba mesebetsing ba etsang mosebetsi—mme ba sa phalla e le ho sebetsana le ditho tse phallang.

Ha ho hlokahale hore batho ba maemong a tsitsitseng ba etse ntho e le nngwe. Empa e tlameha ho ba le tatellano e nepahetseng, ya diketso.

Sena sohle ke nnete bakeng sa kamore ya enjene ya sekepe kapa ofisi ya ramolao, kapa mokgatlo ofe kapa ofe.

Mohlala, ka phapusing ya enjene ya sekepe, peterolo e phallela ho yona ebe e fetolwa hore e tsamaye (matla) e phallwang kantle.

Motho e mong o tsamaisa mechini. Motho e mong o lokisa mechini. E kanna ya etswa ke motho a le mong empa hang ha modumo o nyoloha, motho e mong o lokela ho rera diketso, a di arole ka dihlopha tse fapaneng ebe o di beha hodima Org Board.

Sena se etswa ka ho arola tshebetso le ho e lokisa ka diketso tse pedi, ho etsa diketso tse pedi ho Org Board e le nngwe.

Moenjinere ya ka sehloohong o boloka phallo e tsamaya le motormen ba etsa mosebetsi ya bona.

Ofisi ya ramolao ena le diketso tse fapaneng tse phallong.

Tse kahodimo e ka ba tokisetso ya phallo, mohlomong le motho ya fapaneng (ya nang le boiphilelo bo fapaneng) ntlheng ka nngwe.

Kapa re ka ba le Org Board moo dintho di sa tsamayeng kae kapa kae.

Empa haeba re entse seo re tla tlameha ho beha dintho ho Org Board ho qala ka hodimo karolong engwe le e ngwe, ho bontsha tse fapaneng tse lokelang ho etswa le ho ya fatshe, ho tswela pele ho thathamisa ketso e ngwe le e ngwe.

Ka tsela ena phallo e ne e tla hlaha ka batho ba fapaneng ka hara Org Board. Etla shebahalo tjena:

Organizing Boards tse fanang ka mabitso a maemo a fapaneng hangata e keke ya phalla kapa ya sebetsa hantle.

Lebotho le tlwaelehileng la Org Board ya nako e fetileng e ne e le:

Empa ha masole a ntse a eketseha ba ne ba tlameha ho ba le Org Board e bontshang phallang ya dintho.

Kahoo o hlophisa ka ho etsa mehato ena:

1. O sheba ka hloko mefuta ya dikarolwana—dintho tse amehang ho hlahiseng sehlahiswa.

2. Ho sebetsana le diphetoho tse lokelang ho etswa molemong wa mofuta o mong le o mong wa ho etsa sehlahiswa.

3. Ho hira le ho kenya batho ka Org Board ho etsa batho ba tla fetola tatellano ya diphetoho tse behilweng botong.

Boto e boetse e tlameha ho kenyelletsa kananelo ya mefuta ya dikarolwana ho palo ya pele.

E tlameha ho kenyelletsa ho tsamaiswa ha mefuta e fapaneng ya dintho ho batho ba difetolang tsona. Qetellong ho na le hoya pele ho tsamaiswa e le dihlahiswa.

Mohlala, moamohedi wa baeti mo khampaneng o tlameha ho hlokomela mefuta e fapaneng ya baeti ba tlang tafoleng ya hae. Motsamaisi wa melaetsa o fetisetswa ho motho ya amohelang thomello. Moreki ya ka bang teng o tla fetisetswa ho morekisi. Jwalo-jwalo.

Ho sebetsang le ho sebediswa, Org Board e tlameha ho kenyelletsa phumano ya disebediswa le bafepedi ba hlokang ho hlahiswa. E tlameha ho ba le mekgwa ya ho etsa sehlahiswa sa mokgatlo ho batho ba ka batlang, jwalo ka ho ba le papapatso le barekisi. E tlameha ho lefellwa bakeng sa dihlahiswa tseo e di hlahisang. Hape e tlameha ho ba batho ba tsamaisang mosebetsi.

Khampani ke pokello ya diboto tse nyane tsa Org Boards tse kopaneng ho sebetsa hammoho jwalo ka Org Board e kgolo.

Ho rela ketso efe kapa efe ketsahalo eo o batlang ho e etsa, o tlameha ho tseba ho etsa mehato ena e bonolo:

1. Bona ka leihlo la kgopolo (theha setswantsho kelellong ya hao) tatellano ya phallo le diphetoho tse tlamehang ho etsahala ntlheng ka nngwe.

2. Etsa bonnete ba hore o bona moo sengwathwana (pampiri, mmele, tjhelete, jwalo-jwalo) e kenang le moo e tlohelang khampani ya hao, jwalo-jwalo.

3. Tseba ho fumana ntlha efe kapa efe moo dintho di emeng mme di sa sebetse mme o etse ho hong ho lokisa karolo ya phallo.


Ka kakaretso, Org Board e nepahetseng entse e tswela pele ho kopanya dintho tse sa kopaneng ba etsa ho kena le ho etsa maiphihlelo a phetoho e lakatsehang mme e etsa le ho tlohela sehlahiswa.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape