Let us know how it is going

BARN

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Barn

I dagens värld får de flesta föräldrar inte någon utbildning i hur de ska uppfostra sina barn. De vet inte hur de ska ta hand om dem, hur de ska hjälpa dem när de är skadade, hur de ska trösta dem när de är upprörda och gråter, och inte ens hur de bäst får ett barn att samarbeta.

Följden är att dagens barn ofta uppfostras på samma sätt som deras föräldrar uppfostrades; och det var i många fall inte någon behaglig eller framgångsrik erfarenhet.

Sättet man tar hand om och uppfostrar ett barn har en mycket stark inverkan på dess framtid. Till exempel om ett barn får mycket kärlek och kommunikation från sina föräldrar, kommer han med största sannolikhet att vilja ge tillbaka denna kärlek och kommunikation till sin familj. Men om han alltid ges order, hela tiden hindras från att göra vad han vill göra och hamnar i meningsskiljaktigheter och gräl med sina föräldrar, försöker han komma hemifrån så tidigt som möjligt. När han lämnar hemmet på detta sätt kan han ofta börja umgås med fel människor och börja göra saker som kan få honom att hamna i svårigheter.

L. Ron Hubbard utvecklade många sätt att få fram det bästa hos ett barn – för att hjälpa honom stå med båda fötterna på jorden och ge honom en lycklig barndom där han växer upp som en bidragande medlem av familjen. Även om bara en liten del av vad L. Ron Hubbard har skrivit om att hantera barn har inkluderats här, ger detta kapitel dig ovärderliga verktyg och lär dig metoder som du inte hittar någon annanstans som du kan använda för att hjälpa ditt barn.

Informationen i denna kurs kommer att hjälpa dig uppfostra dina barn med kärlek och kommunikation och ge dem vad de behöver för att göra dem till lyckliga, kärleksfulla och produktiva medlemmar av din familj – barn som kommer att växa upp och bli värdefulla medlemmar i vårt framtida samhälle.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad barn behöver mest från sina föräldrar.
  • Varför barn blir arga och hur man snabbt kan ställa allt till rätta igen.
  • Exakta verktyg man kan använda för att fostra sina barn till att bli glada, friska och intelligenta och ha självförtroende i livet.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.