Let us know how it is going
7.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Hur man får ett barns samarbete

Kom i bra kommunikation med ett barn, få honom att röra vid föremål i ett rum som du pekar ut, så som beskrivs i Att få ditt barns samarbete.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.