Let us know how it is going
4.‎2 TESTA DIN FÖRSTÅELSE

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Att ”skämma bort” ett barn med kärlek och ömhet och sedan testa din förståelse igen.