Let us know how it is going
7.‎6 PRAKTIKUPPGIFT

Att hantera ett barns upprördheter och olyckor

Från listan över föreslagna assister som man kan göra på ett barn i Att hantera ett barns upprördheter och olyckor, gör assister på barn och spädbarn i ditt hem och i vänners hem närhelst ett barn har gjort sig illa, är sorgset osv.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.