Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Ytterligare upptäckter

Något mycket viktigt att hålla utkik efter när man funnit en tredje part är falska rapporter. Falska rapporter är skrivna eller talade yttranden som innehåller lögner.

Det har upptäckts att en tredje part fullständigt kan förbises därför att den personen sprider falska rapporter om andra människor.

Till exempel om någon gör ett misstag och försöker skydda sig själv mot att bli anklagad, skyller han misstaget på någon annan och den personen hamnar sedan i svårigheter och den verkliga tredje parten förblir dold.

Sättet att hantera detta är att låta den person som har anklagats för att ha gjort någonting fel, få höra eller ges informationen från den person som anklagar honom, så att han har en chans att bevisa om det är sant eller falskt.

I botten på alla verkligt besvärliga tredjeparts-aktiviteter finns falska rapporter. Falska rapporter kan också omfatta falsk perception – någon ”ser” något som egentligen inte existerar och rapporterar det som ett faktum.

För att förhindra att någon orättvist anklagas skall ingen person som har någon ledande ställning i en grupp acceptera en anklagelse och vidta åtgärder beträffande den, utan att personligen ha gjort en undersökning för att kontrollera om anklagelsen var sann eller bara en handling av en tredje part. Detta kommer att förhindra att människor som inte har gjort något fel bestraffas.

Varje gång någon lämnar en dålig rapport om någon annan, måste rapporten undersökas för att verifiera att den är sann, så att man skyddar ärliga människor.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.