Let us know how it is going

HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Hur man löser konflikter

Ibland har människor svårt att komma överens med varandra.

Av någon okänd anledning kan två personer som inte verkar ha gjort något mot varandra plötsligt bli oense. När man försöker lösa upprördheten försvinner inte konflikten, oavsett vad man gör för att hjälpa dem.

Ett gift par verkar ha det alldeles utmärkt tillsammans men en dag börjar de anmärka på och gräla med varandra. Det verkar helt enkelt inte lösa sig oavsett vad som görs för att försöka hantera det. Äktenskapet slutar med skilsmässa.

Sedan läser vi om två länder som plötsligt startade en konflikt som övergår i krig. Människor dödas och det är en massa elände, men ingen tycks förstå vad som startade konflikten eller varför. Den verkar helt enkelt inte gå att lösa.

Vad är det som pågår? Är detta bara något som händer oavsett vad vi gör? Är det ödet? Är det något som aldrig kan förstås eller lösas? Nej. Det är inget av dessa. Det är definitivt något som kan förstås, lösas och fullständigt hanteras.

L. Ron Hubbard gjorde många häpnadsväckande upptäckter om konflikter. Han fann exakt vad som orsakar varje konflikt – mellan människor, grupper och till och med länder – och han arbetade ut exakta och mycket enkla steg för att lösa var och en av dem.

På den här kursen lär du dig anledningen till alla konflikter och lär dig använda verktygen man använder för att lösa dem, så att det blir lugn och glädje i ditt och andras liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Den verkliga bakomliggande orsaken till alla tvister och konflikter människor emellan.
  • Varför vissa konflikter verkar vara så svåra – eller till och med omöjliga – att lösa helt.
  • De exakta verktyg man behöver för att ta reda på vem som satt igång ett bråk – och varför denna upptäckt öppnar dörren till att kunna lösa vilken konflikt som helst.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.