Let us know how it is going
6.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Metoder för att minska hotet

Finn en vän eller familjemedlem som upplever det som att omgivningen är för mycket för honom att hantera. Hjälp honom att förbättra sin förmåga att hantera den genom att använda en av de sju metoderna som ges i Metoder för att minska hotet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.