Let us know how it is going

LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Lösningar för en farlig omgivning

Det är lätt att oroa sig över tillståndet i världen. Sätt på tv:n, läs tidningen eller gå in på vilken nyhetssajt som helst. Allt vi ser är katastrofer: jordbävningar, översvämningar, krig, upplopp och kriminalitet.

Det tycks hända överallt – i andra länder, i vårt eget land och till och med nära där vi bor.

Det kan få oss att känna oss hjälplösa. Världen är inte bara farlig, utan det verkar bli värre och värre för varje dag.

Men det finns något som är viktigt att veta om allt detta. Omgivningen är faktiskt inte så farlig som den kan verka.

L. Ron Hubbard upptäckte att det finns vissa människor som vill göra omgivningen så hotfull som möjligt. Och han gav lösningar som vem som helst kan använda för att övervinna sina rädslor och handskas bättre med sin omgivning.

På den här kursen lär du dig vad du kan göra för att minska hotet i din omgivning. Du lär dig också att hjälpa andra övervinna sina rädslor så att de kan hantera sin omgivning på ett effektivare sätt. Informationen i kursen kan ha ett enormt lugnande inflytande och leda till gladare och mer framgångsrika liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Varför ens omgivning kan få en att känna sig störd, hjälplös och överväldigad.
  • Hur man kan hjälpa till med att minska det skenbara hotet från världen omkring en.
  • Verktyg som hjälper dig att förbättra ditt självförtroende och din förmåga att kontrollera din omgivning.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.