Let us know how it is going
6.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Hjälp någon att konfrontera

Hjälp en person genom att få honom att skriva ner en kort lista över de problem han har i livet. Få honom sedan att upptäcka vilket av dessa problem han anser lättast att konfrontera. Få honom att skriva ner det. Få honom sedan att skriva ner vad han med absolut säkerhet vet att han skulle kunna göra åt den sista saken han skrev ner. Få honom nu att ta det sista han skrev ner och göra det.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.