Let us know how it is going
4.‎4 PRAKTIKUPPGIFT

Att öka ARC med kommunikation

Kom på något ämne eller någonting som du inte vet så mycket om och öka din kommunikation med det (titta på det, röra vid det, läs om det osv.). Observera sedan vad som händer med din nivå av affinitet och verklighet angående det, när du har ökat din kommunikation.

ANMÄRKNING: Upprepa denna övningsuppgift så många gånger du behöver för att vara helt bekväm med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.