Let us know how it is going

IZISEKELO ZOBUHLOBO NOMPHAKATHI

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Izisekelo zobuHlobo noMphakathi

Kule sifundo uzofunda:

  • Buyini ubuHlobo noMphakathi nokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo ukuthola ukwesekwa okudingayo kwabanye.
  • Ungawukhomba kanjani kahle umphakathi wakho futhi uwufinyelele ngomyalezo abazophendula kuwo.
  • Amathuluzi amaningi abalulekile ongawasebenzisa ukwenza imisebenzi yakho emihle ukwaziwa futhi yamukeleke kahle.