Let us know how it is going

GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Grunderna i public relations

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad public relations är och hur man med framgång kan använda det för att vinna det stöd man behöver från andra.
  • Hur man korrekt kan identifiera sin målgrupp och nå dessa människor med ett budskap som de kommer att reagera positivt på.
  • Många värdefulla verktyg man kan använda för att göra sitt goda arbete känt och väl mottaget.