Let us know how it is going

היסודות של יחסי ציבור

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


היסודות של יחסי ציבור

בקורס זה אתה תלמד:

  • מהם יחסי ציבור וכיצד אתה יכול להשתמש בהם בהצלחה כדי להשיג את התמיכה שאתה זקוק לה מאחרים.
  • איך אתה יכול לזהות בצורה נכונה את הציבור שלך ולהגיע אליו עם מסר שהוא יגיב לו.
  • כלים רבים בעלי ערך שאתה יכול להשתמש בהם כדי לגרום למעשים הטובים שלך להיות ידועים היטב ומקובלים היטב.