Let us know how it is going

AMATHULUZI ASEMSEBENZINI

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course YamaThuluzi Asemsebenzini

Ithuluzi yinto ongayisebenzisa ukuthuthukisa izinto noma ukwenza okuthile.

Emhlabeni wanamuhla, kunezinkinga eziningi kakhulu emsebenzini. Uhlala uzwa ngabantu bexoshwa noma beyekiswa emsebenzini begcine bengasebenzi. Futhi labo abasebenzayo bavame ukukhononda ngokusebenza nalabo abasebenza nabo noma ngabaphathi.

Kwabanye, umsebenzi ufana nokuthile okufanele bakwenze ukuze bathole imali bakhokhe izikweletu futhi bephile. Lapho bezizwa kanjalo, umsebenzi uba yinto engathandeki.

Futhi abaningi bakhuluma ngokukhathazwa umsebenzi wabo. Bafika ekhaya ebusuku, badle isidlo sakusihlwa, babukele umabonakude bese beyolala.

Kepha akumele kube njalo. Kunezindlela zokukusiza zokukwenza ukhanye futhi uqaphele futhi ungazizwa ukhathele ngemuva komsebenzi wosuku. Kukhona izinto ongazenza ukusiza ukwenza indawo yokusebenzela ibe yindawo enenjabulo lapho wenza khona umsebenzi wakho futhi uzizwe ujabule ekugcineni kosuku. Lesi sahluko sizokunikeza amathuluzi okwenza lokhu kwenzeke.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Imbangela yobunzima, ukungaqiniseki nokwehluleka emsebenzini nase-mpilweni.
  • Kungani umuntu edinwa ukusebenzelana nabantu usuku lonke nokuthi yini ongayenza ngakho.
  • Izinyathelo ongazithatha ukunqoba ukukhathala futhi ubuyise umdlandla wakho womsebenzi.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.