Let us know how it is going
3.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Ukusingatha Ukukhathala Emhlabeni Womsebenzi

Ukusebenza noma ukungasebenzi? Lowo ngumbuzo. Impendulo yabantu abaningi ukungasebenzi futhi isizathu sithi UKUKHATHALA. Ukukhathala kusho ukuzizwa ukhathele ngokweqile noma ubuthakathaka.

Lapho usebenze isikhathi eside emsebenzini futhi uphathwe kabi ngenkathi usebenza, ungaba nomuzwa wokuthi ngeke usakwazi ukukwenza. Ukhathele. Ngisho nomcabango wokwenza izinto ezithile ukwenza ukhathale. Uzama ukwandisa amandla akho ngokuphuza i-coffee bese ucindezela indlela yakho ngokuqhubeka nje kancane. Kepha uma wenza lokho, awucabangi kahle ngoba impendulo yokukhathala incane, uma ikhona, okuphathelene namandla.

Ukukhathala yisifundo esibaluleke kakhulu hhayi kuphela kumuntu osebenzayo ukuze azuze imali, kodwa futhi nendlela azizwa ngayo.

I-Scientology ithole ukuthi umuntu uba nekhono elincane lapho engasebenzi.

Indaba yokukhathala nayo iyindaba yabantu abebevinjwe ukusebenza ngandlela thize. Thatha, ngokwesibonelo, amasosha alimele namatilosi athunyelwa esibhedlela ngesikhathi sempi. Kwatholakala ukuthi ngemva kokuhlala izinyanga ezimbalwa esibhedlela samasosha, isosha noma itilosi liqala ukudabuka futhi kube sengathi alinalo ikusasa. Kungaba kubi kakhulu ukuthi lo muntu kungenzeka angakwazi ngisho ngokwanele ukubuyela emuva alwele izwe lakhe. Lokhu akuyona imiphumela yamakhono akhe esehlisiwe. Kungumphumela wokulimala kwakhe kanye nokungakwazi kwakhe ukwenza lutho. Isosha elilimele futhi linakekelwa esibhedlela esiyinsimu—leyo ebekwe eduze kwalapho impi eyenzeka khona—futhi libuyiselwe emsebenzini lapho kungenzeka lenze lemisebenzi izotholakala, ngezinga elikhulu, usajabule futhi uzethembe kuye. Vele, ukulimala akutholile kuvame ukumenza ukuthi angakhoni ukwenza izinto abezenza noma enze izinto ayekade ecabanga ukuthi zihamba phambili. Kepha noma kunjalo, usesimweni esingcono kunesosha elithunyelwa esibhedlela esikude nempi uqobo. Isosha elithunyelwa esibhedlela esikude nempi liyatshelwa, ngokwendlela elicabanga ngayo, ukuthi alibalulekile ikakhulukazi empini.

Kwi-Scientology, kwatholakala ukuthi awukhathali ngenxa yokuthi usebenze isikhathi eside kakhulu noma kanzima kakhulu. Ukhathala uma sewusebenze isikhathi eside waze waqala ukukhumbula ukulimala noma izinhlungu noma imizwa emibi ebangelwe yinto yangaphambilini. Lapho lokhu kwenzeka kaningi, umuntu uzizwa angeke akwazi ukwenza okuningi, njengoba ehlale ekhathele. Kukhona iphuzu, noma kunjalo, elingaphansi kokukhathala. Leli iphuzu lokungazi nokuthi ukhathele. Ungaqhubeka nokusebenza futhi usebenze, ngaphandle kokubona ukuthi uyasebenza, futhi ngokuzumayo uwe ngokukhathala obe ungakuzwa nakancane. Lapho lokhu kwenzeka kumuntu, usuke ehlulekile ukulawula izinto. Ekugcineni, akakwazi ukuphatha noma yini ebukeka njengamathuluzi awadingayo okwenza umsebenzi wakhe futhi ngenxa yalokho uyehluleka ukusebenza. Umuntu angaba nezinto eziningi ezimbi ezishiwo ngaye. Engabizwa ngokuthi “ivila,” angabizwa ngokuthi “isinqa,” angabizwa ngokuthi “isigebengu.” Kepha iqiniso laleyo ndaba ukuthi akasakwazi ukuqondisa impilo yakhe yedwa ngaphandle kosizo lochwepheshe ukwedlula lokho angakwazi ukungena enkabeni yomhlaba.

Ngenhlanhla, kunezindlela ezithile zokubuyisa umdlandla wakho kanye nenjabulo yakho yokusebenza. Kulula kakhulu ukuziqonda nokuzenza.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.