Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Rettferdiggjørelser

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Få tak i noen aviser og tidsskrifter og se gjennom dem. Se etter eksempler på rettferdiggjørelser – spesielt der du ser at noen har prøvd å «redusere godheten eller viktigheten av personer eller ting som noen har gjort noen skadelig handling mot» eller «tilfeldig kritikk, som ikke bunner i fakta» (en anstrengelse for å redusere størrelsen på målet for overten, urettferdig kritisere noen og svekke personens omdømme). Fortsett å gjøre dette inntil du lett kan finne slike eksempler.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.