Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Rättfärdiganden

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Skaffa några tidningar och tidskrifter och gå igenom dem och leta efter exempel på rättfärdiganden – särskilt de där du ser att ansträngningar gjorts av någon ”att reducera godheten eller betydelsen av personer eller saker som en viss skadlig handling gjorts mot” eller ”slumpmässig kritik som inte stöds av fakta” (ett försök att minska storleken på måltavlan för overten genom att kritisera någon orättvist för att försämra hans anseende). Fortsätt att göra detta tills du lätt kan hitta sådana exempel.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.