Let us know how it is going
6.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Fundamentele Reden

De Sociale Persoonlijkheid handelt van nature op basis van het grootste goed.

Hij heeft geen last van ingebeelde vijanden, maar herkent wel echte vijanden wanneer die bestaan.

De Sociale Persoonlijkheid wil voortbestaan en wil dat anderen voortbestaan, terwijl de Antisociale Persoonlijkheid in feite heimelijk wil dat anderen mislukken.

In wezen wil de Sociale Persoonlijkheid dat anderen gelukkig zijn en dat het goed met ze gaat, terwijl de Antisociale Persoonlijkheid er zeer bedreven in is het anderen bijzonder slecht te laten vergaan.

Het belangrijke punt over de Sociale Persoonlijkheid is feitelijk niet het succes van de dingen die hij doet, maar zijn beweegredenen om die dingen te doen. Wanneer de Sociale Persoonlijkheid succes heeft, wordt hij vaak aangevallen door de Antisociale Persoonlijkheid en kan hij om deze reden mislukken. Maar de Sociale Persoonlijkheid wil dat anderen ook succes hebben, terwijl de Antisociale Persoonlijkheid alleen wil dat anderen mislukken.

Tenzij we de Sociale Persoonlijkheid kunnen herkennen en beschermen en ook de Antisociale Persoonlijkheid kunnen herkennen en kunnen voorkomen dat hij anderen schaadt, zal onze samenleving onder krankzinnigheid, criminaliteit en oorlog blijven lijden en zullen de Mens en de beschaving niet overleven.

Haal de Sociale Persoonlijkheid niet onderuit – en verzuim niet de Antisociale Persoonlijkheid krachteloos te maken in zijn inspanningen om de rest van ons schade te berokkenen.

Alleen omdat iemand boven zijn medemens uitsteekt of een belangrijke functie vervult, betekent nog niet dat hij een Antisociale Persoonlijkheid is. En net zo maakt het feit dat iemand controle of autoriteit over anderen kan uitoefenen, hem nog geen Antisociale Persoonlijkheid.

Het zijn zijn beweegredenen daarbij, en de gevolgen van zijn daden, waarmee de Antisociale Persoonlijkheid zich van de Sociale Persoonlijkheid onderscheidt.

Tenzij we ons bewust worden van de ware eigenschappen van de twee typen persoonlijkheden en hier gebruik van maken, zullen we in onzekerheid blijven verkeren over wie onze vijanden zijn en zodoende onze vrienden oneerlijk behandelen.

Ieder mens heeft zich schuldig gemaakt aan gewelddaden of verzuimd (nagelaten) om op te treden, waarvoor hij dingen verweten zou kunnen worden. Onder de gehele mensheid is er geen enkele volmaakte mens te vinden.

Er bestaan echter wel mensen die het goede proberen te doen, net zoals er mensen bestaan die zich specialiseren in het kwade, en aan de hand van deze feiten en eigenschappen kun je ze herkennen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.