Let us know how it is going
6.‎1 LES ARTIKKELEN

Den grunnleggende årsaken

Den sosiale personligheten arbeider naturlig i retning av å gjøre så mye godt som mulig.

Han plages ikke av innbilte fiender, men han gjenkjenner virkelige fiender når de finnes.

Den sosiale personligheten ønsker å overleve og ønsker at andre skal overleve, mens den antisosiale personligheten egentlig og i hemmelighet ønsker at andre skal mislykkes.

Den sosiale personligheten ønsker grunnleggende sett at andre skal være lykkelige og klare seg fint, mens den antisosiale personligheten er veldig flink til å få andre til å klare seg veldig dårlig.

Det viktige punktet med den sosiale personligheten er faktisk ikke hvor godt han lykkes, men hans grunner til å gjøre ting. Når den sosiale personligheten lykkes, blir han ofte angrepet av den antisosiale personligheten, og på grunn av dette kan han mislykkes. Men den sosiale personligheten ønsker at andre også skal bli vellykket, mens den antisosiale personligheten bare ønsker at andre skal mislykkes.

Med mindre vi kan oppdage den sosiale personligheten og beskytte ham og dessuten oppdage den antisosiale personligheten og hindre ham i å skade andre, vil samfunnet vårt fortsette å lide av sinnssykdom, kriminalitet og krig, og Mennesket og sivilisasjonen vil ikke overleve.

Ikke skad den sosiale personligheten – og ikke unnlat å uskadeliggjøre de antisosiale personlighetene i deres forsøk på å skade resten av oss.

Bare fordi et menneske hever seg over sine medmennesker eller tar en viktig jobb, gjør det ham ikke til en antisosial personlighet. Bare fordi et menneske kan kontrollere eller dominere andre, gjør det ham ikke til en antisosial personlighet.

Det er grunnene hans når han gjør det, og konsekvensene av handlingene hans, som skiller den antisosiale personligheten fra den sosiale personligheten.

Med mindre vi erkjenner og bruker de sanne kjennetegnene til de to personlighetstypene, vil vi fortsette å leve i uvisshet om hvem våre fiender er, og ved å gjøre det, behandle våre venner urettferdig.

Alle mennesker har begått voldshandlinger eller unnlatelser (forsømmelser) som de kunne bebreides for. I hele menneskeheten er det ikke et eneste perfekt menneske.

Men det finnes dem som prøver å gjøre det riktige, og dem som spesialiserer seg på det gale, og ut fra disse faktaene og kjennetegnene kan du kjenne dem igjen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.